wzór biznes planu: DJ / obsługa imprez

biznes plan PUPGotowy wniosek i biznes plan pod dofinansowanie z Urzędu Pracy, dla firmy o profilu: DJ, obsługa imprez (wesela, studniówki, urodziny, imprezy klubowe). Dokumenty zostały przygotowane na podstawie dokumentów złożonych pod koniec 2017 r. do PUP w Garwolinie. Skutkowały one uzyskaniem dofinansowania na otwarcie firmy. Liczba stron: 21. Format: PDF. Poniżej znajduje się spis treści, oraz fragment biznes planu. Jako bonus – załączamy poradnik dotyczący pozyskiwania dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy.

PEŁNY SPIS TREŚCI

– Wnioskowana kwota dotacji
– Symbole PKD działalności
I. Informacje o wnioskodawcy
1-10. Dane osobowe
11. Wiedza i przygotowanie wnioskodawcy w zakresie planowanej działalności gospodarczej
• Wykształcenie
• Doświadczenie
• Kursy, szkolenia, certyfikaty
• Inne zainteresowania, umiejętności
12. Informacja o wcześniejszym prowadzeniu działalności
13. Zabezpieczenie zwrotu dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej
II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Forma prowadzenia działalności
2. Wymagania w zakresie pozwoleń / koncesji
3. Cel, motywacja, przyczyny zawodowe, prywatne, które zadecydowały o planach podjęcia działalności gospodarczej
4. Opis przedmiotu działalności
5. Adres siedziby firmy
6. Opis miejsca prowadzenia planowanej działalności
7. Stan lokalu
8. Posiadane maszyny, urządzenia
9. Posiadane środki transportu
10.Analiza rynku dostawców
11. Analiza rynku odbiorców
12. Przewidywane zatrudnienie pracowników
13. Opis konkurencji
14. Sposoby rywalizacji z konkurencją
15. Opis działań marketingowych
16. Dodatkowe informacje dotyczące planowanej działalności
• Analiza SWOT
III. KALKULACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW NIEZBĘDNYCH DO URUCHOMIENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WRAZ Z PODANIEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1. Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności
2. .Szczegółowa specyfikacja wydatków jedynie w ramach wnioskowanych środków
3. Uzasadnienie zakupów
IV. ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Planowane średnie, miesięczne przychody
2. Kalkulacja przychodów i kosztów, w okresie pierwszych 12 miesięcy (w ujęciu średnio-miesięcznym)
V. INFORMACJE POZOSTAŁE

biznes plan - wzór

zamowienia-biznesplany24