Wysokość wkładu własnego a dofinansowanie z PUP

Choć Urzędy Pracy zazwyczaj nie wymagają od osoby bezrobotnej posiadania określonego wkładu własnego przy ubieganiu się o dofinansowanie, jego wysokość brana jest jednak pod uwagę na etapie oceny wniosku i biznes planu. Niektóre Urzędy Pracy określają w regulaminie %  rekomendowanego wkładu własnego (np. w PUP Cieszyn bezrobotny powinien posiadać wkład własny na poziomie 25% wnioskowanego dofinansowania). Należy jednak pamiętać, iż zazwyczaj pod wkład własny można podciągnąć posiadane narzędzia oraz ruchomości, które zostaną wykorzystane w ramach działalności (tj. komputer, telefon, samochód itp.).

wkład własny a dotacja Praktyka wygląda w ten sposób, iż w przypadku gdy dana osoba nie dysponuje nawet symbolicznym wkładem własnym – jej szanse na uzyskanie dotacji diametralnie maleją. Dla urzędników oceniających wniosek, wkład własny inwestowany przez osobę bezrobotną w przedsięwzięcie – świadczy, iż dana osoba jest zdeterminowana aby odnieść sukces, a tym samym szanse, iż dana firma przetrwa na rynku są większe

Należy podkreślić, iż pewnych wydatków związanych z uruchamianiem działalności gospodarczej nie wolno przeprowadzić z dotacji. Dotyczy to m.in. opłat administracyjnych np. (rejestracja VAT-R), oraz kosztów transportu rzeczy zakupionych z dotacji. W obrębie wniosku o dotacje znajduje się tabela wydatków inwestycyjnych związanych z uruchomieniem firmy, gdzie należy przedstawić zestawienie wszelkich niezbędnych do poniesienia kosztów, wraz ze wskazaniem źródła ich finansowania. W przypadku gdy wymagany jest transport rzeczy zakupionych z dotacji, lub rejestracja VAT-R – a jednocześnie wnioskodawca nie dysponuje własną gotówką, plan inwestycyjny staje się wybrakowany, a finalna ocena dokumentów – zaniżona. Zaangażowanie środków własnych na poziomie 500,00 zł – 1000,00 zł rozwiązuje ten problem.

 

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.