UP Warszawa, czerwcowy nabór wniosków o dotacje

Urząd Pracy m.st. Warszawy w terminie 22.VI.2015 r. – 26.VI.2015 r. przeprowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Dotacje będą udzielane w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa” finansowanego ze środków EU (program PO WER, oddziałanie 1.1.1). jednostkowa kwota dotacji wyniesie: 24 324,00 zł. W tym naborze, zostanie udzielonych maksymalnie 50 dotacji.

nabór wniosków

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej, są osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP:

– w wieku 18-29 lat,

– nieuczące się w trybie stacjonarnym, oraz nieuczestniczące w okresie 1 miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych

– posiadające ustalony I, lub II profil pomocy, oraz przygotowany indywidualny plan działania (chodzi tu o standardowe rozmowy urzędników z osobami bezrobotnymi, w ramach których dana osoba bezrobotna przypisana jest do jednego z trzech profilów pomocy. Jeżeli nie wiesz jaki jest twój profil pomocy, to skontaktuj się z pracownikami Urzędu Pracy, gdyż najpewniej został on już ustalony)

Uwaga! Ze względów proceduralnych, do projektu najprawdopodobniej nie będą mogły przystąpić osoby w wieku 18-24 lat, które zarejestrowały się w UP Warszawa, w okresie: 1.I.2015 – 1.III.2015.

 

 

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.