Tryb ubiegania się o dotacje POKL 6.2

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji w ramach POKL 6.2 powinny w pierwszej kolejności zgłosić się do WUP właściwego względem miejsca zameldowania, bądź skorzystać z serwisu www.mapadotacji.gov.pl  – celem zidentyfikowania projektów do których aktualnie prowadzony jest nabór.

Po wybraniu projektu składa się wniosek rekrutacyjny. Z uwagi na powszechne zainteresowanie tego rodzaju wsparciem, ważne jest aby dokumenty rekrutacyjne przygotować z najwyższą możliwą starannością. Zazwyczaj na jedno miejsce w projekcie przypada bowiem 5-10 kandydatów. Proces rekrutacji trwa zazwyczaj 2-3 miesiące.

W przypadku zakwalifikowania się do projektu, uczestniczy się w cyklu szkoleń z przedsiębiorczości. W zależności od konkretnego projektu trwają one od 2 do nawet 9 miesięcy i organizowane są zazwyczaj w weekendy. Udział w szkoleniu jest obowiązkowy (wyjątkiem jest sytuacja, w której kandydat wykaże się udokumentowaną wiedzą w zakresie pokrywającym się z programem szkoleń)

Po odbyciu szkoleń składa się wniosek finałowy, stanowiący jednocześnie kompletny biznes plan przedsięwzięcia. Średnia objętość tego typu dokumentu to około 45 stron. Szczególne trudności może przysporzyć część finansowa, która prócz rachunku wyników zawiera często aktywa/pasywa, oraz bilans otwarcia. Jak już jednak wypominałem najtrudniejszym etapem jest wstępna rekrutacja. Zazwyczaj do drugiego etapu projektu kwalifikuje się nie więcej niż 2 osoby na jedną możliwą do uzyskania dotacje, konkurencja jest więc stosunkowo niewielka.

Po złożeniu dokumentów Komisja Oceny Wniosków decyduje o przyznaniu dofinansowania wybranym osobom, kierując się wcześniej przedstawionymi kryteriami oceny. Zazwyczaj ostateczna decyzja zapada w przeciągu 2 miesięcy od momentu złożenia wniosku finałowego.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji pozostaje czekać na wpłatę dotacji. Trwa to zazwyczaj kolejne 1-2 miesiące. (Bywa iż jest ona realizowana w transzach)

Podsumowując – kompletna procedura wiążąca się  z uzyskaniem dotacji POKL 6.2 trwa zazwyczaj około 9 miesięcy. Należy więc uzbroić się w cierpliwość.

 

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.