Tag Archive : Urząd Pracy Warszawa

 • Dotacje na firmę w Warszawie

  Urząd Pracy m.st. Warszawa ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków na podjecie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. W roku 2019  maksymalna wysokość środków o które można wnioskować to 16 000,00 zł. Osoby w wieku do lat 30 mogą składać swoje wnioski w dniach 25.03.2019 r. – 29.03.2019 r. W zakresie wybran…

  Read More..

 • Dotacje dla młodych w Warszawie

  Urząd Pracy m.st. Warszawy ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie firmy w kwocie 16 000,00 zł, który odbędzie się w terminie od  3 do 7 września 2018 r. O dofinansowanie mogą wnioskować osoby zarejestrowane w PUP, w wieku do 29 roku życia, które posiadają ustalony I lub II profil pomocy, nie kształcą się stacjonar…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Warszawie

  W dniach: 11-18.VI.2018 r. Urząd Pracy m.st. Warszawa, będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej. Inicjatywa jest skierowana do osób młodych (do 29 roku życia). Maksymalna kwota dotacji, jaką można uzyskać to 16 000,00 zł (zostanie udzielonych 150 dotacji).

  Otrzymane środki finansow…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Warszawie

  Urząd Pracy m.st. Warszawy ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o dotacje, są osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, które są wieku 18-29 lat, posiadają ustalony II profil pomocy (profil bezrobotnego), oraz ustalony ze swo…

  Read More..

 • Nabór wniosków o dotacje w Warszawie

  Urząd Pracy m.st. Warszawa ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej. Wnioski można składać od 1.II.2018 r. Nabór będzie prowadzony do wyczerpania środków. Zostanie przyznanych 111 dotacji w kwocie do 16.000,00 zł każda. O dotacje mogą się ubiegać bezrobotni, którzy spełniają co najmniej…

  Read More..

 • Nabór wniosków o dotacje w Opolu

  W terminie od 16.X. 2017 r. do 19.X.2017 r. odbędzie się ostatni w tym roku nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 24 000,00 zł

   Zgodnie z aktualnym regulaminem, na remont lokalu w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza m…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Warszawie

  Urząd Pracy m.st. Warszawa ogłosił nabór wniosków o dotacje. Dokumenty (wniosek pełniący funkcję biznes planu, wraz z kompletem wymaganych załączników), można składać w terminie: 13.III.2017 r. – 17.III.2017 r. W ramach tego naboru, Urząd Pracy udzieli 240 dotacji, w wysokości 16 000,00 zł.

  O dotacje mogą ubiegać się osoby…

  Read More..