Tag Archive : SWOT

  • Optymizm i pesymizm w biznes planie

    Przygotowując biznes plan przedsięwzięcia, stajemy często przed problemem wyważenia zakładanego scenariusza spodziewanych zdarzeń. Możemy bowiem założyć, iż wszystko będzie układało się po naszej myśli i wykonać dokument w wersji optymistycznej, bądź przyjąć, iż zmaterializuje się czarny scenariusz – i napisać biznes plan w…

    Read More..

  • Analiza SWOT

    Analiza SWOT to uniwersalne narzędzie wykorzystywane do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danego rozwiązania biznesowego. Sprowadza się ona do uporządkowania czynników w cztery główne grupy: S (Strengths) – czyli mocne strony przedsięwzięcia, W (Weaknesses) – słabe strony przedsięwzięcia, O (Opportunities) – sz…

    Read More..