Tag Archive : regulamin

 • Dotacje dla bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłosił nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne w wieku 18 – 29 lat. Wnioski będzie można składać w dniach 15-17 lipca 2019 r. W ramach projektu zostanie przyznanych 20 dotacji w wysokości 27 000,00 zł.

  Wg obowiązującego w…

  Read More..

 • Dotacje z PUP od A do Z (poradnik)

  Poradnik dotyczący dotacji z Urzędu Pracy na otwarcie firmy. Dokument obejmuje zagadnienia związane z wyborem profilu firmy, zasadami przyznawania i wydatkowania środków finansowych, oraz poprawnego przygotowania wniosku / biznes planu w cześć opisowej i obliczeniowej. Liczba stron: 20. Data publikacji: 2018 r.

  Read More..

 • Dotacje na otwarcie firmy w Opolu

  Informujemy, iż najbliższy nabór wniosków o dotacje w Opolu, odbędzie się w dniach: 5-9 luty 2018 r. Urząd Pracy przyzna 50 dotacji, w kwocie 20 00,00 zł. O przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania decyduje Dyrektor Powiatowego
  Urzędu Pracy w Opolu na podstawie przedstawionej przez Komisję punktowej oceny wniosku oraz dodatkowyc…

  Read More..

 • Nabór wniosków o dotacje w Katowicach

  Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji dla bezrobotnych zainteresowanych uruchomieniem własnej firmy. Wnioski (pełniące w tym przypadku również funkcję biznes planu) można składać w dniach: 9-10 października 2017 r, w siedzibie PUP.

  Podczas oceny wniosku, urzędnicy kierują się następ…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Pile

  Powiatowy Urząd Pracy w Pile ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na uruchomienie firmy. O dotacje w wysokości 22 000,00 zł mogą wnioskować osoby w wieku do 30 roku życia, które zarejestrowały się w przeciągu ostatnich 4 miesięcy. Wnioski należy składać w terminie: 21.IV.2017 r.

  Dotację powinno się przeznaczyć przede…

  Read More..

 • Dotacje z Urzędu Pracy (poradnik)

  Przedstawiamy darmowy poradnik, poświęcony w całości dotacjom z Urzędu Pracy. Dokument obejmuje zagadnienia związane z wyborem profilu firmy, zasadami udzielania dofinansowania, przygotowaniem części opisowej biznes planu, rachunku zysków i strat, oraz zabezpieczeniem i rozliczeniem dofinansowania. Zapraszamy do lektury! Jest to publik…

  Read More..

 • Profilowanie bezrobotnych

  Ustawa dotycząca reformy w urzędach pracy zakłada podział bezrobotnych na trzy grupy. Przy ustalaniu profilu pomocy dla bezrobotnego dokonuje się analizy sytuacji bezrobotnego i jego szans na rynku pracy, biorąc pod uwagę oddalenie bezrobotnego od rynku pracy, tj. czynniki utrudniające wejście lub powrót na rynek pracy, oraz jego gotowo…

  Read More..

 • Kryteria oceny wniosku o dotacje

  Każdy Urząd Pracy tworzy własny szczegółowy regulamin dotacji, oraz kryteria oceny wniosków. Większość elementów się jednak powtarza.  W poniższym tekście umieszczam listę tych czynników, które w znacznym stopniu mogą pozytywnie wpłynąć na ostateczną decyzję w zakresie przyznania dofinansowania.

  Przynależność bezro…

  Read More..