Tag Archive : refundacja

  • Jak uzyskać refundację dla nowego stanowiska pracy

    Przedsiębiorcy prowadzący działalność powyżej 6 miesięcy (nie licząc okresu ewentualnego zawieszenia), mogą otrzymać refundację w kwocie około 21 000,00 zł – w zakresie pokrycia kosztów stworzenia nowego stanowiska pracy.

    Konieczne jest tu złożenie odpowiedniego wniosku do właściwego względem siedziby firmy Urzędu Pracy. W ob…

    Read More..