Tag Archive : PUP Poznań

  • Dofinansowanie na firmę w Poznaniu

    Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przystępuje do naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski można składać od dnia 09.IV.2019 r. do momentu wyczerpania środków. W ramach tego naboru zostanie przyznanych 267 dotacji w wysokości 21 000,00 zł. 

    Podczas oceny złożonych wniosków i biznes pl…

    Read More..