Tag Archive : PUP Łódź

  • Dotacje dla bezrobotnych w Łodzi

    Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, w dniu 24.VI.2019 r. wznowił nabór wniosków o przyznanie dofinansowana na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Dotacja wynosi 29.000,00 zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby do 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako bezrobotne.

    Priorytetowo t…

    Read More..