Tag Archive : PUP Katowice

 • Dotacja na otwarcie firmy w Katowicach

  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski (które w tym przypadku pełnią również funkcje biznes planu), należy złożyć w dniu: 15.10.2019 r. Dotacja w wysokości 20 060,00 zł zostanie udzielona 13 osobom, powyżej 30 roku życia. Doda…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Katowicach

  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. O dotacje mogą się ubiegać osoby bezrobotne mającej co najmniej 30 lat.  Można się spodziewać, iż kwota pojedynczej dotacji wyniesie ok. 25 000,00 zł. Nabór będzie trwał do wyczerpania środków finansowy…

  Read More..

 • Dotacje na firmę w Katowicach

  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na uruchomienie firmy przez osoby bezrobotne. Wnioski (pełniące w tym przypadku również rolę biznes planu), można składać 17.IX.2018 r. maksymalna możliwa do uzyskania kwota dotacji waha się w granicach 27 000,00 zł.

  O dotacje mogą się s…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Katowicach

  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach prowadzi nabór wniosków  przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Dotacje udzielane są w ramach Funduszu Pracy, oraz EFS. Maksymalna kwota dotacji to 600% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

  Zasady udzielania dotacji:

  Dotacje można przeznacz…

  Read More..