Tag Archive : PUP Katowice

  • Dotacje dla bezrobotnych w Katowicach

    Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach prowadzi nabór wniosków  przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Dotacje udzielane są w ramach Funduszu Pracy, oraz EFS. Maksymalna kwota dotacji to 600% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

    Zasady udzielania dotacji:

    Dotacje można przeznacz…

    Read More..