Tag Archive : PUP Katowice

 • Dotacje na firmę w Katowicach

  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na uruchomienie firmy przez osoby bezrobotne. Wnioski (pełniące w tym przypadku również rolę biznes planu), można składać 17.IX.2018 r. maksymalna możliwa do uzyskania kwota dotacji waha się w granicach 27 000,00 zł.

  O dotacje mogą się s…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Katowicach

  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach prowadzi nabór wniosków  przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Dotacje udzielane są w ramach Funduszu Pracy, oraz EFS. Maksymalna kwota dotacji to 600% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

  Zasady udzielania dotacji:

  Dotacje można przeznacz…

  Read More..