Tag Archive : przepisy prawne

 • Ministerstwo czasowo wstrzymuje dotacje dla bezrobotnych

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej czasowo wstrzymało przyznawanie i wypłaty dotacji na rozpoczęcie działalności. Takie zalecenie z dniem 5.VII.2017 zostało skierowane do dyrektorów Urzędów Pracy.

  Wstrzymanie dotacji wynika z tego, że wycofano dwa rozporządzenia dotyczące bezrobotnych, a w życie nie weszły jeszcze nowe. Ak…

  Read More..

 • Formularz o uzyskanej pomocy de minimis (instrukcja)

  Jednym z wymaganych przez Urzędy Pracy załączników do wniosku o dotacje jest formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Z uwagi na liczne problemy, jakie sprawia on osobom bezrobotnym – przedstawiamy poniżej  instrukcję jego wypełniania.

  Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pom…

  Read More..