Tag Archive : przepisy prawne

  • Ministerstwo czasowo wstrzymuje dotacje dla bezrobotnych

    Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej czasowo wstrzymało przyznawanie i wypłaty dotacji na rozpoczęcie działalności. Takie zalecenie z dniem 5.VII.2017 zostało skierowane do dyrektorów Urzędów Pracy.

    Wstrzymanie dotacji wynika z tego, że wycofano dwa rozporządzenia dotyczące bezrobotnych, a w życie nie weszły jeszcze nowe. Ak…

    Read More..