Tag Archive : przedsiębiorczość

 • Ruszają dotacje w PUP Pruszków

  Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie osobom bezrobotnym dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z założeniami projektu środki na podjęcie działalności gospodarczej uzyskają osoby w wieku 18 – 29 (do dnia ukończenia 30 lat), bez pracy, zarejestrowane w PUP w Pruszkowie jako be…

  Read More..

 • Cechy dobrze przygotowanego wniosku (część 1)

  Wniosek i biznes plan – powinny w sposób jasny wskazywać kwalifikacje wnioskodawcy do prowadzenia danego typu działalności. Brane pod uwagę jest nie tylko dotychczasowe doświadczenie zawodowe i edukacja, lecz również odbyte kursy i inne elementy „biograficzne” – mogące w tym względzie przemawiać na korzyść wnioskodawcy. Należy je …

  Read More..

 • Nabór wniosków o dotacje w Głogowie

  Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie ogłosił wznowienie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Przewidywana kwota jednorazowej dotacji to 17 000,00 zł. Nabór wniosków odbędzie się w terminie: 1 – 5.VIII.2016 r. Zgodnie z wytycznymi PUP, działalność winna być zarejestrowana i prowadzona na ter…

  Read More..

 • Nabór wniosków o dotacje (Szczecin, Warszawa, Sieradz)

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił konkurs dotyczący przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Środki na dotacje będą pochodzić z Funduszu Pracy oraz ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programów RPO WZ i PO WER. Dotacje będą przyznawane maksymalnie do wysokości 18 000 zł. Zostan…

  Read More..

 • Wyniki oceny wniosków w UP Warszawa

  Zgodnie z informacją opublikowaną na stronach UP m.st. Warszawa, podczas naboru wniosków o dotacje, przeprowadzonego w marcu 2015 r., zostało złożonych 630 wniosków, z czego jedynie 206 spełniło kryteria formalne i zostało dopuszczone do dalszej oceny merytorycznej. W jej wyniku,131 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, co skutkowa…

  Read More..

 • Zaufanie w relacjach biznesowych

  Przywykliśmy już chyba do sytuacji, iż relacje na linii przedsiębiorca – przedsiębiorca, zwyczajowo zostają sformalizowane umowami, aneksami i oświadczeniami. Jest to bez wątpienia działanie rozsądne i pożądane. Pozwala minimalizować ryzyko ewentualnego konfliktu pomiędzy współpracującymi ze sobą stronami, a w przypadku jego wys…

  Read More..

 • Pożyczki Wsparcie w Starcie (w pytania i odpowiedziach)

  1. Czy pożyczkę może uzyskać student nie posiadający statusu osoby bezrobotnej?

  Tak. Absolwenci, którzy uzyskali dyplom w ciągu ostatnich 4 lat, oraz studenci ostatniego roku – mogą uzyskać pożyczkę nie posiadając statusu osoby bezrobotnej. Wystarczy oświadczenie o niewykonywaniu pracy zarobkowej.

  2. Czy o pożyczkę może wy…

  Read More..

 • Plusy i minusy bycia przedsiębiorcą

  Osoby, których kwalifikacje umożliwiają zarówno pracę etatową, jak i działalność na własny rachunek – rozważają często zamianę etatu na własną firmę. Zarówno prowadzenie firmy, jak i praca na etacie – mają swoje plusy i minusy. Poniżej dokonuję ich zwięzłego zestawienia. Mam nadzieję, iż okaże się ono pomocne dla tych wsz…

  Read More..