Tag Archive : przedsiębiorczość

 • Baza Lokalnych Grup Działania (woj. śląskie)

  Poniższa lista przedstawia Lokalne Grupy Działania, nierealizujące projekty w ramach inicjatywy LEADER (PROW), na terenie województwa śląskiego:

  „Zielony Wierzchołek Śląska”
  ul. Staszica 12, 42-100 Kłobuck
  www.lgd-klobuck.pl

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”
  ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów
  www…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Bydgoszczy

  Osoby zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy, mogą aplikować o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W roku 2017 jest to dotacja w wysokości 20.000,00 zł. Warunkiem umożliwiającym złożenie wniosku jest posiadanie II profilu pomocy, jednak w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się również osoby po…

  Read More..

 • Nabór wniosków o dotacje w Krakowie

  Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ogłosił  nabór wniosków o dotacje dla bezrobotnych na otwarcie własnej firmy. Wnioski i biznes plany można składać w terminie: 29.III.2017 – 12.IV.2017. W roku bieżącym zostanie przyznanych 80 dotacji w kwocie 21.000,00 zł. O dofinansowanie mogą się starać osoby w wieku powyżej 30 roku życia, które…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Warszawie

  Urząd Pracy m. st. Warszawy ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w UP Warszawa. Wnioski można składać w terminie: 28.X.2016 r. – 04.XI.2016 r. O dotacje mogą wnioskować wyłącznie osoby w wieku do 30 roku życia i osoby w wieku powyżej 50 lat, z us…

  Read More..

 • Nambór wniosków o dotacje z UP Warszawa

  Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dotacje, który odbędzie się w terminie: 12-16.IX.2016 r. Dotacje w kwocie 16 000,00 zł, przeznaczone są dla osób w wieku 18-29 lat.

  Aby móc wnioskować o dofinansowanie trzeba posiadać I lub II profil pomocy, oraz indywidualny plan działania (ustalane są on podczas rejestracji, …

  Read More..

 • Ruszają dotacje w PUP Pruszków

  Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie osobom bezrobotnym dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z założeniami projektu środki na podjęcie działalności gospodarczej uzyskają osoby w wieku 18 – 29 (do dnia ukończenia 30 lat), bez pracy, zarejestrowane w PUP w Pruszkowie jako be…

  Read More..

 • Cechy dobrze przygotowanego wniosku (część 1)

  Wniosek i biznes plan – powinny w sposób jasny wskazywać kwalifikacje wnioskodawcy do prowadzenia danego typu działalności. Brane pod uwagę jest nie tylko dotychczasowe doświadczenie zawodowe i edukacja, lecz również odbyte kursy i inne elementy „biograficzne” – mogące w tym względzie przemawiać na korzyść wnioskodawcy. Należy je …

  Read More..

 • Nabór wniosków o dotacje w Głogowie

  Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie ogłosił wznowienie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Przewidywana kwota jednorazowej dotacji to 17 000,00 zł. Nabór wniosków odbędzie się w terminie: 1 – 5.VIII.2016 r. Zgodnie z wytycznymi PUP, działalność winna być zarejestrowana i prowadzona na ter…

  Read More..