Tag Archive : przedsiębiorczość

 • Dotacje dla bezrobotnych w Gdańsku

  Gdański Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie własnej firmy. Wnioski można składać od 17 do 21 września 2018 r. Planuje się udzielenie 50 dotacji w kwocie po 20 000,00 zł. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób powyżej 30 roku życia, które dodatkowo należą do jednej z następujących grup:

  Read More..

 • Dotacje na firmę w powiecie gołdapskim

  Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie firmy przez osoby bezrobotne w kwocie 24 000,00 zł. Wnioski (pełniące również funkcje biznes planu), można składać do 18.IX.2018. Projekt jest skierowany do osób po 30 roku życia, które należą dodatkowo do jednej z poniższych grup:

  osoby…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Suwałkach

  Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie firmy przez osoby bezrobotne. Wnioski można składać od 3 września 2018 r. Maksymalna kwota dotacji ma wynieść ok. 25 000,00 zł. Dotacje udzielane są osobom w ramach dwóch projektów.

  Pierwszy skierowany do osób w wieku powyżej 30 roku ży…

  Read More..

 • Dotacje na firmę w powiecie Działdowskim

  Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie od 5 września 2018 r. rozpoczyna nabór wniosków przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Możliwa do uzyskania kwota dotacji wynosi: 20 000,00 zł. Wsparcie jest przeznaczone dla bezrobotnych w wieku do 29 roku życia, którzy należą do jednej z poniższych grup:

  kobiety
  osoby…

  Read More..

 • Dotacje na działalność w Opolu

  W okresie od 27 – 29 sierpnia 2018 r. odbędzie się nabór wniosków o dotacje na otwarcie firmy w Opolu. Projekt jest przeznaczony dla osób bezrobotnych powyżej 29-tego roku życia ( czyli osób, które mają co najmniej 30 lat ). W ramach tego naboru planuje się udzielić co najmniej 40 bezzwrotnych dotacji w kocie 20 000,00 zł.

  Zgodnie…

  Read More..

 • Dotacje z PUP od A do Z (poradnik)

  Poradnik dotyczący dotacji z Urzędu Pracy na otwarcie firmy. Dokument obejmuje zagadnienia związane z wyborem profilu firmy, zasadami przyznawania i wydatkowania środków finansowych, oraz poprawnego przygotowania wniosku / biznes planu w cześć opisowej i obliczeniowej. Liczba stron: 20. Data publikacji: 2018 r.

  Read More..

 • Dotacje PFRON na otwarcie firmy w Katowicach

  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach od dnia 5.IV.2018 przyjmuje wnioski o przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej. O środki mogą wnioskować jedynie niepełnosprawni, zarejestrowani jako osoby bezrobotne, lub poszukujące pracy, nie pozostający w zatrudnieniu.

  Maksymalna kwota dotacji wynosi 65 …

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Opolu

  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, ogłosił nabór wniosków o dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 20.000,00 zł. Dokumenty można składać w terminie: 23 – 27 kwiecień 2018 r. W ramach tego naboru zostanie przyznanych 50 dotacji. Wymagane dokumenty to: wniosek (zawierający biznes plan i analizę finansową), oraz formul…

  Read More..