Tag Archive : przedsiębiorczość

 • Dotacje PFRON na otwarcie firmy w Katowicach

  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach od dnia 5.IV.2018 przyjmuje wnioski o przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej. O środki mogą wnioskować jedynie niepełnosprawni, zarejestrowani jako osoby bezrobotne, lub poszukujące pracy, nie pozostający w zatrudnieniu.

  Maksymalna kwota dotacji wynosi 65 …

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Opolu

  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, ogłosił nabór wniosków o dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 20.000,00 zł. Dokumenty można składać w terminie: 23 – 27 kwiecień 2018 r. W ramach tego naboru zostanie przyznanych 50 dotacji. Wymagane dokumenty to: wniosek (zawierający biznes plan i analizę finansową), oraz formul…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Warszawie

  Urząd Pracy m.st. Warszawy ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o dotacje, są osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, które są wieku 18-29 lat, posiadają ustalony II profil pomocy (profil bezrobotnego), oraz ustalony ze swo…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Gdyni

  Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, prowadzi nabór wniosków o dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Bezzwrotne dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł udzielane jest w ramach 3 projektów:

  I) Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot”  W ramach tego projektu, o dotacje mog…

  Read More..

 • Dotacje na otwarcie firmy w Zabrzu

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza, iż od dnia 05 marca 2018 r. do 9 marca 2018 r. będzie trwał nabór wniosków o przyznanie jednorazowego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Kwota pojedynczej dotacji będzie się prawdopodobnie wahać w okolicach 22 – 25 tys. zł. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wnio…

  Read More..

 • Nabór wniosków o dotacje w PUP Łódź Wschód

  W terminie 18.IX.2017 – 31.X.2017 Urząd Pracy Łódź-Wschód prowadzi nabór wniosków o dotacje na otwarcie firmy dla osób bezrobotnych. Nabór skierowany jest do osób w wieku do 30 roku życia. Maksymalna kwota dotacji wynosi: 23 175 PLN

  Dotacji nie udziela się na takie rodzaje działalności, jak:

  – działalność wyłącznie mob…

  Read More..

 • Dotacje w Pszczynie dla osób powyżej 29 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków na otwarcie działalności gospodarczej. Dotacje udzielane są w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór zostanie przeprowadzony w terminie: 24 lipca – 4 sierpnia 2017 r. Ogółem zostanie przyznanych 8 dotacji w maksymalnej wysokości 20 000…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Rzeszowie

  Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o dotacje na otwarcie własnej firmy. O dofinansowanie mogą starać się osoby  w wieku do 29 roku życia. Kwota dotacji wyniesie: 24.000,00 zł. Wnioski można składać wyłącznie 24.IV.2017. Dofinansowanie otrzyma 40 osób, których wnioski zostaną najlepiej ocenione.

  Aby mó…

  Read More..