Tag Archive : POKL 6.2

 • Dotacje POKL 6.2 w woj. lubelskim

  Projekt „Wenus jest Przedsiębiorcza” realizowany jest  przez Fundację „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”. Dotacje w kwocie 40 000,00 zł zostaną przyznane 40 kobietom posiadających miejsce zamieszkania na terenie wybranych powiatów województwa lubelskiego. Priorytetowo traktowane są w tym przypadku kobiety w wieku 15 – 30 lat, i…

  Read More..

 • Dotacja POKL 6.2 i amortyzacja środków trwałych

  Jak należy traktować środki trwałe zakupione z dotacji unijnej (POKL 6.2) w zakresie ich amortyzacji i ewidencjonowania w przypadku podmiotu opodatkowanego na zasadach ogólnych? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie w sposób możliwie przejrzysty (choć z uwagi na obowiązujące przepisy kwestia jest dość skomplikowana).

  Biorąc pod …

  Read More..

 • Tryb ubiegania się o dotacje POKL 6.2

  Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji w ramach POKL 6.2 powinny w pierwszej kolejności zgłosić się do WUP właściwego względem miejsca zameldowania, bądź skorzystać z serwisu www.mapadotacji.gov.pl  – celem zidentyfikowania projektów do których aktualnie prowadzony jest nabór.

  Po wybraniu projektu składa się wniosek rekrutacyjn…

  Read More..

 • Kończą się dotacje z POKL 6.2

  Kończą się dotacje udzielane na uruchomienie firmy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 6.2. Chodzi tu o cieszące się wielkim zainteresowaniem bezzwrotne dotacje w kwocie 40 000,00 zł. Wsparcie to udzielane było ze środków Unijnych, w obrębie puli finansowania przeznaczonej na lata 2007-2013. Osoby zainteresowane po…

  Read More..