Tag Archive : podatki

 • Prognozowany rachunek wyników, cz.3: podatki

  W przypadku firmy uruchamianej z dotacji, przepisy dopuszczają następujące formy prawne działalności gospodarczej:

  indywidualna pozarolnicza działalność gospodarcza osoby fizycznej (PUP, POKL, PFRON)
  spółka z ograniczaną odpowiedzialnością (POKL)
  spółdzielnia (PUP, POKL)

   Podatek VAT w obrębie rachunku zysków i strat je…

  Read More..

 • Czy muszę być VAT-owcem?

  Z podatku VAT zwolnieni są drobni przedsiębiorcy, których obroty nie przekraczają w skali roku 150 000,00 zł. Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe. (Reguluje to  art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) W konsekwencji przedsiębiorcy ci, dokonując sprzedaży swoich produktów lub usług – nie doliczają do ceny ostatecznej VAT-u, ale nie mogą również …

  Read More..

 • Prognozowany rachunek wyników, cz.2: amortyzacja

  Specjalną kategorią kosztów w rachunku zysków i strat jest amortyzacja środków trwałych. Amortyzacja to nic innego jak wyrażona kwotowo równowartość zużycia środków trwałych (środkiem trwałym są te narzędzia i urządzenia, których wartość jednostkowa w chwili zakupu przekraczała wartość 3 500,00 zł). Amortyzację przeprow…

  Read More..

 • Prognozowany rachunek wyników, cz.1: wprowadzenie

  Rachunek wyników (zwany również rachunkiem zysków i strat) to jeden z podstawowych elementów biznes planu. Informuje jaka jest prognozowana efektywność pod względem finansowym danego rodzaju działalności. Rachunek wyników ukazuje zdolność firmy do generowania zysków i samofinansowania, a w bardziej rozbudowanej wersji prezentuje rów…

  Read More..

 • Czy mogę amortyzować wydatki z dotacji?

  Dotacja z Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych jest w całości zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż otrzymane dofinansowanie objęte jest zwolnieniem przedmiotowym, a zatem nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

  Otrzymaną kwotę należy jednak bezwzględnie wydatkować brutto, a środki trwałe zakupione z d…

  Read More..

 • Co wybrać, ryczałt czy zasady ogólne?

  Wybór formy opodatkowania w zakresie podatku dochodowego (nie mylić podatku VAT – który stanowi zupełnie odrębną kwestię), to decyzja przed którą staje każda osoba uruchamiająca własną firmę. W niniejszym tekście pomijam kwestię karty podatkowej, gdzie stawka podatku zależy w znacznym stopniu od ilości zatrudnianych pracowników…

  Read More..