Tag Archive : PFRON

 • Dotacje dla niepełnosprawnych w Będzinie

  Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych. Zostaną przyznane 2 dotacje w wysokości po 25 000,00 zł. Wnioski wraz z biznes planami, można składać do 13.VII.2018 r. – Schemat wymaganych dokumentów można pobrać tuta…

  Read More..

 • Dotacje dla niepełnosprawnych w Poznaniu

  Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie firmy dla osób niepełnosprawnych. Dokumenty (wniosek, biznes plan) można składać do dnia 27.VI.2018 r. Kwota dotacji wynosi: 27.700,00 zł i zostanie udzielona 3 osobom. Na dodatkowe punkty mogą liczyć osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej…

  Read More..

 • Dotacje PFRON na otwarcie firmy w Katowicach

  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach od dnia 5.IV.2018 przyjmuje wnioski o przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej. O środki mogą wnioskować jedynie niepełnosprawni, zarejestrowani jako osoby bezrobotne, lub poszukujące pracy, nie pozostający w zatrudnieniu.

  Maksymalna kwota dotacji wynosi 65 …

  Read More..

 • Dotacje dla niepełnosprawnych (Wrocław)

  Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, udziela bezzwrotnej dotacji w kwocie 63.270,00 zł na uruchomienie działalności gospodarczej. O środki finansowe mogą wnioskować osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które:

  są zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
  nie ot…

  Read More..

 • Pobieranie renty a dotacje z PFRON?

  O dotacje PFRON mogą starać się osoby niepełnosprawne, które są zarejestrowane w PUP. Nie musza jednak być osobami bezrobotnymi (w rozumieniu przepisów). Wystarczy jak są osobami poszukującymi pracy, które nie pozostają w zatrudnieniu. W tym wypadku nie stoi na przeszkodzie fakt, iż uzyskują dochód, np. z otrzymywanej renty, lub inne…

  Read More..

 • Jakie zmiany w Urzędach Pracy od 2014?

  Bezzwrotne dotacje finansowane ze środków Funduszu Pracy, będą w roku 2014 funkcjonować na zasadach podobnych jak w latach ubiegłych. Prócz tego mają pojawić się nowe formy wsparcia. Będą to w szczególności:

   nisko oprocentowane pożyczki na stary biznesu, skierowane dla absolwentów szkół wyższych, bezrobotnych, oraz student…

  Read More..

 • Dotacje PFRON na otwarcie firmy

  Niepełnosprawna osoba posiadająca jednocześnie status bezrobotnego, może otrzymać środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zazwyczaj za procedurę opowiadają Powiatowe Urzędy Prace właściwe ze względu na adres zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

  Przed z…

  Read More..