Tag Archive : Opole

  • Dotacje na otwarcie firmy w Opolu

    Informujemy, iż najbliższy nabór wniosków o dotacje w Opolu, odbędzie się w dniach: 5-9 luty 2018 r. Urząd Pracy przyzna 50 dotacji, w kwocie 20 00,00 zł. O przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania decyduje Dyrektor Powiatowego
    Urzędu Pracy w Opolu na podstawie przedstawionej przez Komisję punktowej oceny wniosku oraz dodatkowyc…

    Read More..