Tag Archive : nabór wniosków pod dotacje

 • Dotacje dla bezrobotnych w Warszawie

  Urząd Pracy m.st. Warszawy ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o dotacje, są osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, które są wieku 18-29 lat, posiadają ustalony II profil pomocy (profil bezrobotnego), oraz ustalony ze swo…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Gdyni

  Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, prowadzi nabór wniosków o dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Bezzwrotne dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł udzielane jest w ramach 3 projektów:

  I) Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot”  W ramach tego projektu, o dotacje mog…

  Read More..

 • Dotacje na otwarcie firmy w Zabrzu

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza, iż od dnia 05 marca 2018 r. do 9 marca 2018 r. będzie trwał nabór wniosków o przyznanie jednorazowego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Kwota pojedynczej dotacji będzie się prawdopodobnie wahać w okolicach 22 – 25 tys. zł. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wnio…

  Read More..

 • Dotacje w Skierniewicach

  Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. O dotacje mogą ubiegać się osoby bezrobotne w wieku powyżej 29 lat, należące do jednej z dwóch grup:
  a) kobiety
  b) osoby o niskich kalifikacjach

  Maksymalna kwota bezzwrotnej dotacji to 23 000,00 zł. Wypełnione …

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Jeleniej Górze

  Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze w dniach od 22.01.2018 r. do 09.02.2018 r. przeprowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości 20 000,00 zł. W tym przypadku rozbudowany wniosek pełni również funkcję biznes planu. O dotacje mogą ubiegać się osoby, które spełniają co najmniej jed…

  Read More..

 • Nabór wniosków o dotacje w Warszawie

  Urząd Pracy m.st. Warszawa ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej. Wnioski można składać od 1.II.2018 r. Nabór będzie prowadzony do wyczerpania środków. Zostanie przyznanych 111 dotacji w kwocie do 16.000,00 zł każda. O dotacje mogą się ubiegać bezrobotni, którzy spełniają co najmniej…

  Read More..

 • Dotacje z Urzędu Pracy w roku 2018

  Biorąc pod uwagę poziom średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, możliwa do uzyskania kwota dotacji, powinna wahać się w granicach: 18 000,00 zł – 26 000,00 zł (w zależności od Urzędu Pracy). Pierwsze nabory wniosków powinny ruszyć już w lutym.

  W roku 2018 na wszystkie instrumenty aktywizacji bezrobotnych (do któryc…

  Read More..

 • Dotacje z Urzędu Pracy w Bielsku-Białej

  Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Białej prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości 20.000,00 zł. W chwili obecnej o środki mogą wnioskować osoby zarejestrowane w PUP kwalifikujące się co najmniej do jednej z poniższych grup:

  osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie prz…

  Read More..