Tag Archive : nabór wniosków pod dotacje

 • Dotacje dla bezrobotnych w Gdyni

  W terminie 16-20.X.2017 r. Urząd Pracy w Gdyni będzie przyjmował wnioski i biznes plany o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej (kwota pojedynczej dotacji wyniesie 21 000,00 zł -24 000,00 zł).  Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, m…

  Read More..

 • Nabór wniosków o dotacje w Katowicach

  Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji dla bezrobotnych zainteresowanych uruchomieniem własnej firmy. Wnioski (pełniące w tym przypadku również funkcję biznes planu) można składać w dniach: 9-10 października 2017 r, w siedzibie PUP.

  Podczas oceny wniosku, urzędnicy kierują się następ…

  Read More..

 • Nabór wniosków o dotacje w PUP Łódź Wschód

  W terminie 18.IX.2017 – 31.X.2017 Urząd Pracy Łódź-Wschód prowadzi nabór wniosków o dotacje na otwarcie firmy dla osób bezrobotnych. Nabór skierowany jest do osób w wieku do 30 roku życia. Maksymalna kwota dotacji wynosi: 23 175 PLN

  Dotacji nie udziela się na takie rodzaje działalności, jak:

  – działalność wyłącznie mob…

  Read More..

 • Ruszają dotacje w Zabrzu

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza, iż od 2 października 2017 rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 22 00,00 zł. W tym przypadku wnioski pełnią również funkcje biznes planu.

  Zgodnie z regulaminem PUP, środki z dotacji można prze…

  Read More..

 • Nabór wniosków o dotacje w Opolu

  W terminie od 16.X. 2017 r. do 19.X.2017 r. odbędzie się ostatni w tym roku nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 24 000,00 zł

   Zgodnie z aktualnym regulaminem, na remont lokalu w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza m…

  Read More..

 • Dotacje w Pszczynie dla osób powyżej 29 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków na otwarcie działalności gospodarczej. Dotacje udzielane są w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór zostanie przeprowadzony w terminie: 24 lipca – 4 sierpnia 2017 r. Ogółem zostanie przyznanych 8 dotacji w maksymalnej wysokości 20 000…

  Read More..

 • Dotacje dla młodych bezrobotnych w Pszczynie

  Urząd Pracy w Pszczynie w dniach 24.VII.2017 – 4.VIII.2017 r. prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  O dotacje mogą się ubiegać osoby zamieszkujące na terenie powiatu pszczyń…

  Read More..

 • Nabór wniosków o dotacje w Warszawie

  Urząd Pracy m.st. Warszawa, ogłosił nabór wniosków o dotacje dla osób bezrobotnych, chcących otworzyć własną działalność gospodarczą. Wnioski można składać w terminie: 12.VI.2017 r. – 19.VI.2017 r. Nabór skierowany jest do osób młodych, nie przekraczających 29 roku życia, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy i posiadających …

  Read More..