Tag Archive : nabór wniosków pod dotacje

 • Dotacje dla bezrobotnych w Suwałkach

  Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie firmy przez osoby bezrobotne. Wnioski można składać od 3 września 2018 r. Maksymalna kwota dotacji ma wynieść ok. 25 000,00 zł. Dotacje udzielane są osobom w ramach dwóch projektów.

  Pierwszy skierowany do osób w wieku powyżej 30 roku ży…

  Read More..

 • Dotacje na firmę w powiecie Działdowskim

  Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie od 5 września 2018 r. rozpoczyna nabór wniosków przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Możliwa do uzyskania kwota dotacji wynosi: 20 000,00 zł. Wsparcie jest przeznaczone dla bezrobotnych w wieku do 29 roku życia, którzy należą do jednej z poniższych grup:

  kobiety
  osoby…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Zabrzu

  Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Stosowne dokumenty można składać w terminie od 10 do 14 września 2018 r. W ramach naboru wniosków zostanie udzielonych 28 dotacji w wysokości 22 500,00 zł.

  Jednorazowe środki na podjęcie działalności…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych z Kołobrzegu

  Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu, ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski można składać od 3 września do 10 września 2018 r. W ramach projektu można uzyskać bezzwrotną dotację w wysokości 16 000,00 zł.

  Dotacje można przeznaczyć na:

  zakup maszyn, urządz…

  Read More..

 • Dotacje dla młodych w Warszawie

  Urząd Pracy m.st. Warszawy ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie firmy w kwocie 16 000,00 zł, który odbędzie się w terminie od  3 do 7 września 2018 r. O dofinansowanie mogą wnioskować osoby zarejestrowane w PUP, w wieku do 29 roku życia, które posiadają ustalony I lub II profil pomocy, nie kształcą się stacjonar…

  Read More..

 • Dotacje na działalność w Opolu

  W okresie od 27 – 29 sierpnia 2018 r. odbędzie się nabór wniosków o dotacje na otwarcie firmy w Opolu. Projekt jest przeznaczony dla osób bezrobotnych powyżej 29-tego roku życia ( czyli osób, które mają co najmniej 30 lat ). W ramach tego naboru planuje się udzielić co najmniej 40 bezzwrotnych dotacji w kocie 20 000,00 zł.

  Zgodnie…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Łodzi

  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi od dnia 23.07.2018 roku – rozpoczął nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką można uzyskać – to 27.000,00 zł. O dotacje mogą się ubiegać wyłącznie osoby do 30 roku życia. W przypadku osób do 25 roku życia – do projektu mogą b…

  Read More..

 • Dotacje na firmę w powiecie nowomiejskim

  Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim ogłosił nabór wniosków przyznanie dotacji dla osób bezrobotnych, chcących otworzyć własną działalność gospodarczą. Dokumenty można składać od 6 sierpnia 2018 r. W ramach dofinansowania można uzyskać dotacje  w kwocie 24 000,00 zł.

  O dotacje mogą wnioskować wszyscy bezrobotni…

  Read More..