Tag Archive : nabór wniosków pod dotacje

 • Dotacje dla niepełnosprawnych w Będzinie

  Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych. Zostaną przyznane 2 dotacje w wysokości po 25 000,00 zł. Wnioski wraz z biznes planami, można składać do 13.VII.2018 r. – Schemat wymaganych dokumentów można pobrać tuta…

  Read More..

 • Dotacje dla niepełnosprawnych w Poznaniu

  Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie firmy dla osób niepełnosprawnych. Dokumenty (wniosek, biznes plan) można składać do dnia 27.VI.2018 r. Kwota dotacji wynosi: 27.700,00 zł i zostanie udzielona 3 osobom. Na dodatkowe punkty mogą liczyć osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Katowicach

  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach prowadzi nabór wniosków  przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Dotacje udzielane są w ramach Funduszu Pracy, oraz EFS. Maksymalna kwota dotacji to 600% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

  Zasady udzielania dotacji:

  Dotacje można przeznacz…

  Read More..

 • Dotacje dla kobiet w Opolu

  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie firmy, dla bezrobotnych kobiet. Wnioski można składać w dniach: 19 -20 czerwca 2018 r. W ramach projektu zostanie przyznanych 15 dotacji w kwocie 20 tys. zł.

  Zgodnie z regulaminem, dotacje można przeznaczyć na:

  zakup maszyn, urządzeń, mebli, …

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Warszawie

  W dniach: 11-18.VI.2018 r. Urząd Pracy m.st. Warszawa, będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej. Inicjatywa jest skierowana do osób młodych (do 29 roku życia). Maksymalna kwota dotacji, jaką można uzyskać to 16 000,00 zł (zostanie udzielonych 150 dotacji).

  Otrzymane środki finansow…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Cieszynie

  Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie od 7.V.2018 prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 20 000,00 zł.

  Dotacje można przeznaczyć na:

   zakup środków trwałych – urządzeń, maszyn
   zakup materiałów i towaru handlowego (maksymalnie 70%…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Bełchatowie

  Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarcze. Wnioski można składać do 15.V.2018 r. W ramach tego naboru, zostanie przyznanych 25 dotacji, każda w wysokości do 23 000,00 zł (z czego aż 15 dla osób powyżej 30 roku życia pozostających w tzw. „szczególnej sytua…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Toruniu

  Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu, w dniach: 23 – 29.V.2018 będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej – bezzwrotnych środków na otwarcie działalności gospodarczej. Zakładana wysokość dotacji: 25 000,00 zł.

  Zgodnie z aktualnym regulaminem, dotacje z PUP można przeznaczyć na:

  zakup maszyn, sprzętu, urządze…

  Read More..