Tag Archive : nabór wniosków pod dotacje

  • Dotacje dla bezrobotnych w Śremie

    Powiatowy Urząd Pracy w Śremie ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski można składać w terminie do 24 lipca 2018 r. O dotacje mogą wnioskować następujące grupy bezrobotnych:

    a) Osoby w wieku do 29 roku życia (preferowane kobiety) – 10 dotacji w kwocie 20 000,00 zł

    b) Osoby…

    Read More..

  • Dotacje na firmę w Gdyni i Sopocie

    Trwa nabór wniosków o przyznanie dotacji na uruchomienie własnej firmy przez osoby bezrobotne w wysokości 20.000,00 zł, z czego na ewentualny zakup towaru handlowego / materiałów do produkcji – można przeznaczyć do 30% dotacji, a na remont lokalu – do 10% dofinansowania. Na zakup samochodu można przeznaczyć 50% dotacji, jeżeli stanowi o…

    Read More..

  • Dotacje dla bezrobotnych w Krakowie

    Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)”. Wnioski można składać do dnia 20.VII.2018. Kwota dofinansowania wynosi: 21.000,00 zł. O dotacje mogą wnioskować …

    Read More..

  • Dotacje na działalność w PUP Olkusz

    Od dnia 3.VII.2018 r. rusza nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotacje są przeznaczone dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Olkusz, z wykluczeniem gminy Bukowno. W ramach naboru zostaną przyznane 22 dotacje, w kwocie po 22.000,00 zł

    .Dotacje można przeznaczyć na:

    Zakup śro…

    Read More..

  • Dotacje dla bezrobotnych w Koninie

    PUP Konin ogłosił nabór wniosków o dotacje na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne w kwocie po 17 000,00 zł. Wnioski można składać do 2 lipca 2018 r. O dofinansowanie mogą wnioskować dwie grupy osób.

    a) Kobiety w wieku do 30 roku życia, które nie kształcą się i aktualnie nie biorą udziału w szkoleniu (pr…

    Read More..

  • Dotacja na firmę w powiecie Łaskim

    Powiatowy Urząd Pracy w Łasku do dnia 06.07.2018 r. będzie przyjmował wnioski o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Maksymalna kwota dotacji to obecnie ok. 25 000,00 zł. O dofinansowanie mogę się starać osoby  w wieku do 30 roku życia, które dodatkowo spełniają jeden z poniższych warunkó…

    Read More..

  • Dotacje dla niepełnosprawnych w Będzinie

    Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych. Zostaną przyznane 2 dotacje w wysokości po 25 000,00 zł. Wnioski wraz z biznes planami, można składać do 13.VII.2018 r. – Schemat wymaganych dokumentów można pobrać tuta…

    Read More..

  • Dotacje dla niepełnosprawnych w Poznaniu

    Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie firmy dla osób niepełnosprawnych. Dokumenty (wniosek, biznes plan) można składać do dnia 27.VI.2018 r. Kwota dotacji wynosi: 27.700,00 zł i zostanie udzielona 3 osobom. Na dodatkowe punkty mogą liczyć osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej…

    Read More..