Tag Archive : Lokalne Grupy Działania

 • Do kogo skierowany jest program LEADER?

  Program Leader realizowany jest na terenie całego kraju, w gminach objętych Lokalną Strategią Rozwoju z wyłączeniem mieszkańców miast, które przekraczają 20 tys. mieszkańców. Lokalna Grupa Działania może jednak we własnym zakresie zawężać grupę docelową, ustalając kryteria wyboru premiujące określoną̨ grupę̨ podmiotów.

  Read More..

 • Dotacje na rozwój firmy (powiat Konecki i Opoczyński)

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy na rozwój działalności. Stosowne wnioski można składać w terminie: 18.IV.2017 – 11.V.2017 r.  W ramach pomocy można otrzymać 70% refundację kosztów związanych z rozwojem firmy. Maksymalna kwota wsparcia to 163 500,00 zł.

  Read More..

 • Baza Lokalnych Grup Działania (woj. śląskie)

  Poniższa lista przedstawia Lokalne Grupy Działania, nierealizujące projekty w ramach inicjatywy LEADER (PROW), na terenie województwa śląskiego:

  „Zielony Wierzchołek Śląska”
  ul. Staszica 12, 42-100 Kłobuck
  www.lgd-klobuck.pl

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”
  ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów
  www…

  Read More..

 • Dotacje i refundacje PROW (LGD)

  W obrębie działania LEADER realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, można uzyskać m.in. dotację na założenie nowej firmy, lub refundację kosztów związanych z rozwojem istniejącej działalności.

  W przypadku zakładania nowych firm, maksymalne wsparcie może wynieść 100 000,00 zł. Są to jednak ogólne wytyczn…

  Read More..