Tag Archive : Łódź

  • Dotacje dla bezrobotnych w Łodzi

    Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi od dnia 23.07.2018 roku – rozpoczął nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką można uzyskać – to 27.000,00 zł. O dotacje mogą się ubiegać wyłącznie osoby do 30 roku życia. W przypadku osób do 25 roku życia – do projektu mogą b…

    Read More..