Tag Archive : LEADER

  • Do kogo skierowany jest program LEADER?

    Program Leader realizowany jest na terenie całego kraju, w gminach objętych Lokalną Strategią Rozwoju z wyłączeniem mieszkańców miast, które przekraczają 20 tys. mieszkańców. Lokalna Grupa Działania może jednak we własnym zakresie zawężać grupę docelową, ustalając kryteria wyboru premiujące określoną̨ grupę̨ podmiotów.

    Read More..