Tag Archive : GUP Kraków

  • Dotacje z GUP Kraków

    Grodzki Urząd Pracy w Krakowie prowadzi nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 22 000,00 zł. Komplet dokumentów można składać w terminie od dnia 01.VII.2019 r. do 12.VII.2019 r. Ten nabór przeznaczony jest wyłącznie dla osób młodych w wieku do 29 roku życia (nabór skierowany …

    Read More..

  • Dotacje na firmę z GUP Kraków

    Grodzki Urząd Pracy w Krakowie prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Wnioski, oraz załączniki 1-3 można składać w terminie do 24.IV.2019 r. Kwota dotacji jaką można uzyskać wynosi w GUP Kraków  22000 …

    Read More..