Tag Archive : dotacje unijne

 • Dotacje z Urzędu Pracy w roku 2018

  Biorąc pod uwagę poziom średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, możliwa do uzyskania kwota dotacji, powinna wahać się w granicach: 18 000,00 zł – 26 000,00 zł (w zależności od Urzędu Pracy). Pierwsze nabory wniosków powinny ruszyć już w lutym.

  W roku 2018 na wszystkie instrumenty aktywizacji bezrobotnych (do któryc…

  Read More..

 • Dotacje i refundacje PROW (LGD)

  W obrębie działania LEADER realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, można uzyskać m.in. dotację na założenie nowej firmy, lub refundację kosztów związanych z rozwojem istniejącej działalności.

  W przypadku zakładania nowych firm, maksymalne wsparcie może wynieść 100 000,00 zł. Są to jednak ogólne wytyczn…

  Read More..

 • Nabór wniosków o dotacje w Nysie

  Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłosił nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej. W roku 2017 zostanie udzielonych 120 dotacji, w wysokości 20.000,00 zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby z bezrobotne, które do tej pory nie otrzymały bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezz…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Gdyni

  Urząd Pracy w Gdyni, prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie na podjecie działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość dotacji w tym przypadku wynosi 15.000,00 zł. Wnioski i biznes plan, można składać w następujących terminach:

  27.III.2017 r.- 31.III.2017 r.
  05.VI.2017 r.- 09.VI.2017 r.
  04.IX.2017 r.- 08.IX.2017 r.
  18….

  Read More..

 • Dotacje z Urzędu Pracy w Toruniu

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego rozpoczął nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy. Pierwszy profil pomocy uwzględnia s…

  Read More..

 • Nabór wniosków w PUP Biłgoraj

  Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ogłasza nabór wniosków o dotacje dla osób w wieku 18-29 lat. Wsparcie finansowe realizowane jest w oparciu o  środki pozyskane w ramach środków unijnych: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Pracy do dnia: 01.VII.2016 r. Maksymalna kwota dotacji w…

  Read More..

 • Dotacje dla osób z województwa świętokrzyskiego

  Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu prowadzi nabór wniosków do projektu: „Przedsiębiorczość bez barier”. O dotacje mogą starać się osoby, które w ostatnich 12 miesiącach nie prowadziły firmy, ukończyły 30 rok życia i zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego…

  Read More..

 • UP Warszawa, czerwcowy nabór wniosków o dotacje

  Urząd Pracy m.st. Warszawy w terminie 22.VI.2015 r. – 26.VI.2015 r. przeprowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Dotacje będą udzielane w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa” finansowanego ze środków EU (program PO WER, oddziałanie 1….

  Read More..