Tag Archive : dotacja z Urzędu Pracy

 • Nabór wniosków o dotacje w Opolu

  W terminie od 16.X. 2017 r. do 19.X.2017 r. odbędzie się ostatni w tym roku nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 24 000,00 zł

   Zgodnie z aktualnym regulaminem, na remont lokalu w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza m…

  Read More..

 • Dotacje w Pszczynie dla osób powyżej 29 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków na otwarcie działalności gospodarczej. Dotacje udzielane są w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór zostanie przeprowadzony w terminie: 24 lipca – 4 sierpnia 2017 r. Ogółem zostanie przyznanych 8 dotacji w maksymalnej wysokości 20 000…

  Read More..

 • Cechy dobrze przygotowanego wniosku (część II)

  Dokumenty pod dotacje, muszą zawierać plan wydatkowania środków finansowych, w którym uwzględnia się zarówno kwotę dotacji, jak i własne oszczędności. Dlaczego powinno uwzględnić się własne oszczędności? Po pierwsze – niektórych wydatków nie można finansować z dotacji (np. kosztu transportu rzeczy zakupionych w sklepie inter…

  Read More..

 • Nabór wniosków o dotacje w Warszawie

  Urząd Pracy m.st. Warszawa, ogłosił nabór wniosków o dotacje dla osób bezrobotnych, chcących otworzyć własną działalność gospodarczą. Wnioski można składać w terminie: 12.VI.2017 r. – 19.VI.2017 r. Nabór skierowany jest do osób młodych, nie przekraczających 29 roku życia, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy i posiadających …

  Read More..

 • Nabór wniosków o dotacje w Cieszynie

  Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie ogłosił nabór wniosków o dotacje na uruchomienie własnej firmy. Stosowne dokumenty można składać od dnia 10.IV.2017 r. Maksymalna wysokość dofinansowania w 2017 r. wynosi 20 000,00 zł. Nabór zostanie zamknięty po wyczerpaniu środków jakimi dysponuje PUP.

  Środki z dotacji można przeznaczyć na…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Pile

  Powiatowy Urząd Pracy w Pile ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na uruchomienie firmy. O dotacje w wysokości 22 000,00 zł mogą wnioskować osoby w wieku do 30 roku życia, które zarejestrowały się w przeciągu ostatnich 4 miesięcy. Wnioski należy składać w terminie: 21.IV.2017 r.

  Dotację powinno się przeznaczyć przede…

  Read More..

 • Dotacje na uruchomienie firmy w Nysie

  Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłosił nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej. W roku 2017 przewiduje się udzielenie 90 dotacji. O wsparcie finansowe mogą wnioskować osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, które do tej pory nie …

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Katowicach

  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. O wsparcie mogą wnioskować osób bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy.

  W przypadku osób powyżej 30 roku życia, osoby starające się o dotacje muszą należą dodatkowo, co najmniej do jednej…

  Read More..