Tag Archive : dotacja z Urzędu Pracy

 • Dotacja na firmę w powiecie Łaskim

  Powiatowy Urząd Pracy w Łasku do dnia 06.07.2018 r. będzie przyjmował wnioski o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Maksymalna kwota dotacji to obecnie ok. 25 000,00 zł. O dofinansowanie mogę się starać osoby  w wieku do 30 roku życia, które dodatkowo spełniają jeden z poniższych warunkó…

  Read More..

 • Dotacje z PUP od A do Z (poradnik)

  Poradnik dotyczący dotacji z Urzędu Pracy na otwarcie firmy. Dokument obejmuje zagadnienia związane z wyborem profilu firmy, zasadami przyznawania i wydatkowania środków finansowych, oraz poprawnego przygotowania wniosku / biznes planu w cześć opisowej i obliczeniowej. Liczba stron: 20. Data publikacji: 2018 r.

  Read More..

 • Dotacje na firmę w powiecie Lubelskim

  Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie (i podległe mu filie w Bychawie i Bełżycach) w dniach: 24.IV.2018 – 11.V.2018 roku, prowadzą nabór wniosków i biznes planów – o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Możliwa do uzyskania kwota to ok. 25 000,00 zł.

  Zgodnie z regulaminem:

  Dotacji nie można przeznaczyć na d…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Krakowie

  Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Wysokość dotacji: 21 000,00 zł. Dokumenty można składać w terminie 26.03.2018 r. – 13.04.2018 r. Dotacja dotyczy osób powyżej 30 roku życia (dla których ustalono II lub I profil pomocy), należące…

  Read More..

 • Dofinansowanie na firmę w Radomsku

  Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowego dofinansowania na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 24 000,00 zł. Wnioski można składać w terminie: 26-30.III.2018 r.

  O dotacje mogą się ubiegać następujące grupy bezrobotnych:

  a) osoby w wieku 18-29 lat, posiadają II profil p…

  Read More..

 • Dotacje w Skierniewicach

  Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. O dotacje mogą ubiegać się osoby bezrobotne w wieku powyżej 29 lat, należące do jednej z dwóch grup:
  a) kobiety
  b) osoby o niskich kalifikacjach

  Maksymalna kwota bezzwrotnej dotacji to 23 000,00 zł. Wypełnione …

  Read More..

 • Dotacje na otwarcie firmy w Opolu

  Informujemy, iż najbliższy nabór wniosków o dotacje w Opolu, odbędzie się w dniach: 5-9 luty 2018 r. Urząd Pracy przyzna 50 dotacji, w kwocie 20 00,00 zł. O przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania decyduje Dyrektor Powiatowego
  Urzędu Pracy w Opolu na podstawie przedstawionej przez Komisję punktowej oceny wniosku oraz dodatkowyc…

  Read More..

 • Dotacje z Urzędu Pracy w roku 2018

  Biorąc pod uwagę poziom średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, możliwa do uzyskania kwota dotacji, powinna wahać się w granicach: 18 000,00 zł – 26 000,00 zł (w zależności od Urzędu Pracy). Pierwsze nabory wniosków powinny ruszyć już w lutym.

  W roku 2018 na wszystkie instrumenty aktywizacji bezrobotnych (do któryc…

  Read More..