Tag Archive : dotacja z Urzędu Pracy

 • Biznes plan zakładu stolarskiego

  Wzór gotowego wniosku i biznes planu pod dotacje z Urzędu Pracy na otwarcie własnej firmy. Dokument został przygotowany w oparciu o dokumenty złożone pod koniec 2018 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie (dokumenty doprowadziły do uzyskania dofinansowania). Zakres usług obejmuje wykonywanie mebli, schodów, oraz architektury ogrodo…

  Read More..

 • Dotacje na firmę z GUP Kraków

  Grodzki Urząd Pracy w Krakowie prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Wnioski, oraz załączniki 1-3 można składać w terminie do 24.IV.2019 r. Kwota dotacji jaką można uzyskać wynosi w GUP Kraków  22000 …

  Read More..

 • Dofinansowanie na firmę w Poznaniu

  Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przystępuje do naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski można składać od dnia 09.IV.2019 r. do momentu wyczerpania środków. W ramach tego naboru zostanie przyznanych 267 dotacji w wysokości 21 000,00 zł. 

  Podczas oceny złożonych wniosków i biznes pl…

  Read More..

 • Dotacje na firmę w Opolu

  Rusza projekt „TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w ramach programu RPO WO na lata 2014-2020, Działanie 7.3. W ramach projektu będą udzielane dotacje na otwarcie firmy przez osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 lat. Dodatkowo można uzyskać wsparcie pomostowe w wysokości 1500,00 zł/miesiąc, któr…

  Read More..

 • Dotacje na firmę w Nysie

  Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości 20 000,00 zł dla osób bezrobotnych z powiatu nyskiego. Wnioski wraz z formularze, o pomocy de minimis można składać w terminie: od 1 do 5.X.2018 r.

  Zgodnie z aktualnym regulaminem, dotacje można przeznaczyć …

  Read More..

 • Dotacje na firmę w powiecie pilskim

  Powiatowy Urząd Pracy w Pile ogłosił nabór wniosków o dotacje na podjecie działalności gospodarczej dla bezrobotnych kobiet w wieku powyżej 29 roku życia. Kwota dotacji to 21 000,00 zł. Na dodatkowe punkty przy ocenie wniosku mogą liczyć osoby bezrobotne od co najmniej 12 miesięcy, oraz osoby powyżej 50 roku życia. Nabór wniosków p…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Giżycku

  Urząd Pracy w Giżycku ogłosił nabór wniosków o dotacje na otwarcie działalności gospodarczej. Wnioski można składać od 6.IX.2018 r. Maksymalna, możliwa do uzyskania kwota dofinansowania wynosi w tym przypadku 20 000,00 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku przewiduje udzielenie 5 tego typu dotacji.

  Zgodnie z obowiązującym regulami…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Zabrzu

  Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Stosowne dokumenty można składać w terminie od 10 do 14 września 2018 r. W ramach naboru wniosków zostanie udzielonych 28 dotacji w wysokości 22 500,00 zł.

  Jednorazowe środki na podjęcie działalności…

  Read More..