Tag Archive : dotacja z Urzędu Pracy

 • Dotacje na firmę w Opolu

  Rusza projekt „TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w ramach programu RPO WO na lata 2014-2020, Działanie 7.3. W ramach projektu będą udzielane dotacje na otwarcie firmy przez osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 lat. Dodatkowo można uzyskać wsparcie pomostowe w wysokości 1500,00 zł/miesiąc, któr…

  Read More..

 • Dotacje na firmę w Nysie

  Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości 20 000,00 zł dla osób bezrobotnych z powiatu nyskiego. Wnioski wraz z formularze, o pomocy de minimis można składać w terminie: od 1 do 5.X.2018 r.

  Zgodnie z aktualnym regulaminem, dotacje można przeznaczyć …

  Read More..

 • Dotacje na firmę w powiecie pilskim

  Powiatowy Urząd Pracy w Pile ogłosił nabór wniosków o dotacje na podjecie działalności gospodarczej dla bezrobotnych kobiet w wieku powyżej 29 roku życia. Kwota dotacji to 21 000,00 zł. Na dodatkowe punkty przy ocenie wniosku mogą liczyć osoby bezrobotne od co najmniej 12 miesięcy, oraz osoby powyżej 50 roku życia. Nabór wniosków p…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Giżycku

  Urząd Pracy w Giżycku ogłosił nabór wniosków o dotacje na otwarcie działalności gospodarczej. Wnioski można składać od 6.IX.2018 r. Maksymalna, możliwa do uzyskania kwota dofinansowania wynosi w tym przypadku 20 000,00 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku przewiduje udzielenie 5 tego typu dotacji.

  Zgodnie z obowiązującym regulami…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Zabrzu

  Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Stosowne dokumenty można składać w terminie od 10 do 14 września 2018 r. W ramach naboru wniosków zostanie udzielonych 28 dotacji w wysokości 22 500,00 zł.

  Jednorazowe środki na podjęcie działalności…

  Read More..

 • Dotacje na firmę w powiecie nowomiejskim

  Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim ogłosił nabór wniosków przyznanie dotacji dla osób bezrobotnych, chcących otworzyć własną działalność gospodarczą. Dokumenty można składać od 6 sierpnia 2018 r. W ramach dofinansowania można uzyskać dotacje  w kwocie 24 000,00 zł.

  O dotacje mogą wnioskować wszyscy bezrobotni…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Krakowie

  Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)”. Wnioski można składać do dnia 20.VII.2018. Kwota dofinansowania wynosi: 21.000,00 zł. O dotacje mogą wnioskować …

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Koninie

  PUP Konin ogłosił nabór wniosków o dotacje na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne w kwocie po 17 000,00 zł. Wnioski można składać do 2 lipca 2018 r. O dofinansowanie mogą wnioskować dwie grupy osób.

  a) Kobiety w wieku do 30 roku życia, które nie kształcą się i aktualnie nie biorą udziału w szkoleniu (pr…

  Read More..