Tag Archive : biznes plan

 • Wzór biznes planu dla firmy reklamowej

  Wzór gotowego biznes planu do Powiatowego Urzędu Pracy, składanego w celu podjęcia przez osobę bezrobotną własnej działalności gospodarczej. Wzór został opracowany w oparciu o wniosek złożony w połowie 2017 r. w Urzędzie Pracy w Mikołowie. Profil firmy obejmuje fotografię produktową, usługi z zakresu projektowania graficznego, or…

  Read More..

 • Dotacje z PUP od A do Z (poradnik)

  Poradnik dotyczący dotacji z Urzędu Pracy na otwarcie firmy. Dokument obejmuje zagadnienia związane z wyborem profilu firmy, zasadami przyznawania i wydatkowania środków finansowych, oraz poprawnego przygotowania wniosku / biznes planu w cześć opisowej i obliczeniowej. Liczba stron: 20. Data publikacji: 2018 r.

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Częstochowie

  Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie od dnia 06.11.2017 r. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Nabór wniosków dotyczy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, a kwota pojedynczej dotacji wyniesie 20 000,00 zł.

  Z dotacji wyklucza się:

   koszty budowy, remontów czy adaptacji lokalu, ora…

  Read More..

 • Biznes plan dla kuriera

  Przykładowy biznes plan dla działalności kurierskiej (podwykonawca większej firmy), opracowany przez Nas w 2016 roku dla PUP we Wrocławiu. Biznes plan zawiera opis działalności w perspektywie 3 lat, analizę rynku, opis konkurencji, plan marketingowy, rachunek wyników w rozbiciu na kwartały itp. Objętość: 19 stron (zgodnie z obrazkiem o…

  Read More..

 • Cechy dobrze przygotowanego wniosku (część II)

  Dokumenty pod dotacje, muszą zawierać plan wydatkowania środków finansowych, w którym uwzględnia się zarówno kwotę dotacji, jak i własne oszczędności. Dlaczego powinno uwzględnić się własne oszczędności? Po pierwsze – niektórych wydatków nie można finansować z dotacji (np. kosztu transportu rzeczy zakupionych w sklepie inter…

  Read More..

 • Dotacje na uruchomienie firmy w Nysie

  Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłosił nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej. W roku 2017 przewiduje się udzielenie 90 dotacji. O wsparcie finansowe mogą wnioskować osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, które do tej pory nie …

  Read More..

 • Poszukiwanie pomysłu na biznes

  Osoby chcące uruchomić własną działalność gospodarczą – zazwyczaj koncentrują się na wyborze profilu działalności w świetle posiadanego doświadczenia zawodowego. Z jednej strony takie rozwiązanie ma wiele zalet. Znajomość branży pozwala przyszłemu przedsiębiorcy na optymalne kształtowanie oferty, właściwą ocenę zdolności r…

  Read More..

 • Prognozowany rachunek wyników, cz.3: podatki

  W przypadku firmy uruchamianej z dotacji, przepisy dopuszczają następujące formy prawne działalności gospodarczej:

  indywidualna pozarolnicza działalność gospodarcza osoby fizycznej (PUP, POKL, PFRON)
  spółka z ograniczaną odpowiedzialnością (POKL)
  spółdzielnia (PUP, POKL)

   Podatek VAT w obrębie rachunku zysków i strat je…

  Read More..