Szkolenia i eventy, wzór wniosku o dotacje PFRON

Wn-OWzór wypełnionego wniosku Wn-O o przyznanie dotacji PFRON na uruchomienie działalności gospodarczej, przez osobę niepełnosprawną. Dokument został przygotowany w połowie 2019 r. i złożony do Urzędu Pracy w Warszawie. Doprowadził do przyznania  dofinansowania. Objętość dokumentów (wniosek + uzupełnienia): 19 str. Format: PDF. Profil działalności uruchamianej przez osobę niepełnosprawną to organizacja autorskich szkoleń i eventów. Poniżej umieściliśmy spis treści, oraz fragment treści. Jako bonus, do każdego wzoru załączamy bezpłatnie poradnik dotyczący pozyskiwania dofinansowania z PUP.

Wniosek Wn-O, spis treści

– Dane i adres zamieszkania wnioskodawcy
– Dane kontaktowe
– Zakres wniosku
Wstępne informacje o planowanej działalności
1. Rodzaj planowanej działalności gospdoarczej
2. Przedmiot planowanej działalności
3. Obszary planowanej działalności
4. Lokalizacja firmy
KLIENCI I DYSTRYBUCJA
1. Klienci
2. Dystrybucja
ZAKRES CZYNNOŚCI, UPRAWNIENIA, KWALIFIKACJE, DOŚWIADCZENIE, UMIEJĘTNOŚCI ZABEZPIECZENIE ZWROTU ŚRODKÓW
INFORMACJE O PLANOWANYCH WYDATKACH I ICH FINANSOWANIU Z WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW
Załączniki i uwagi
Uzupełnienia do wniosku Wn-O
• Oferta
• Zasięg i sposób wykonywania działalności
• Klienci
• Reklama
• Wydatki ze środków własnych
• Analiza słabych stron i zagrożeń
• Opis przewidywanych efektów ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej

wzór wniosku

wzór Wn-O

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.