Regulamin

Aktualny regulamin strony internetowej PierwszaDotacja.net

 1. Strona internetowa działająca pod adresem http://PierwszaDotacja.net – prowadzona jest przez firmę Fancy Factory Studio Kreatywne Michał Świderek, NIP: 633-203-29-67
 2. Kwestie zwiazane z prywatnością reguluje Nasza polityka prywatności
 3. W obrębie strony internetowej prowadzona jest sprzedaż online. Zamówienia są przyjmowane bezpośrednio na stronie http://PierwszaDotacja.net
 4. W zakresie świadczonych usług obejmujących sprawdzenie lub przygotowania biznes planów – czas realizacji, oraz forma rozliczeń ustalana jest z danym klientem indywidualnie. Zastrzegamy sobie możliwość odrzucenia zleceń w przypadku znacznego obciążenia innymi zamówieniami.
 5. Wzory biznes planów sprzedawane są w sposób w pełni zautomatyzowany. Płatności obsługuje system Transferuj.pl – gdzie zamówiony wzór udostępniany jest automatycznie zaraz po zrealizowanej płatności.
 6. Rachunki wystawiany i wysyłany jest na życzenie klienta pocztą elektroniczną.
 7. Klient może wycofać każde złożone zamówienie w ciągu 12 godzin od jego złożenia, wysyłając stosowną informację na e-mail info@pierwszadotacja.net Tego rodzaju informację należy przesłać z adresu e-mail który został podany przez klienta podczas składania zamówienia.
 8. Wszystkie ceny podawane na stronie są cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen na stronie
 9. W przypadku gdy klient wpłacił zaliczkę na wykonanie biznes planu bądź wniosku i zrezygnuje z usługi w okresie przekraczającym 24 godzin od momentu złożenia zamówienia, zwracamy maksymalnie do 50% wpłaconej w zaliczce kwoty. Dokładna wysokość owego zwrotu uzależniona jest od faktycznej pracy włożonej już w realizację danego zlecenia w chwili otrzymania informacji o rezygnacji z tegoż zlecenia.
 10. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej do 2 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 11. Reklamacje należy przesyłać via e-mail na adres: info@pierwszadotacja.net z adresu podanego przez klienta przy składaniu zamówienia. Należy możliwie dokładnie opisać istotę problemu, np: nie otrzymano dokumentów, otrzymano dokumenty inne od zamówionych, otrzymano niekompletne dokumenty, otrzymano uszkodzony plik, dokumenty otrzymano z opóźnieniem, dokumenty zawierały błędy ze strony wykonawcy.
 12. W przypadku gdy reklamacja dotyczy błędów w przygotowanych na zamówienie dokumentach, które skutkowały odrzuceniem danego wniosku o dotacje, klient zobligowany jest do przedstawienia odpowiedniej decyzji z danej instytucji odpowiedzialnej za ocenę dokumentów która potwierdzi ten fakt. Dokument taki należy przesłać w postaci kolorowego ksera na adres korespondencyjny, lub w postaci cyfrowej jako załącznik do e-maila na adres: info@pierwszadotacja.net W takim przypadku zwrot pełnej kwoty zapłaconej przez klienta nastąpi w postaci przelewu w przeciągu 7 dni roboczych od tego momentu.