Dotacje dla bezrobotnych w Łodzi

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, w dniu 24.VI.2019 r. wznowił nabór wniosków o przyznanie dofinansowana na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Dotacja wynosi 29.000,00 zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby do 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako bezrobotne.

Priorytetowo traktowane będą wnioski osób długotrwale bezrobotnych, a więc zarejestrowanych powyżej 6 miesięcy w przypadku osób do 25 roku życia, oraz powyżej 12 miesięcy w przypadku osób między 25 a 30 rokiem życia.

Zgodnie z aktualnym regulaminem, dotacji nie przyznaje się na:

a) prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółek
b) spłatę zadłużeń i zobowiązań,
c) wniesienie kaucji lub wykup koncesji
d) części zamienne, koszty eksploatacyjne oraz montaż zakupionych maszyn i urządzeń,
e) koszty transportu, dostawy lub przesyłki dokonanych zakupów,
f) wynagrodzenia pracowników,
g) finansowanie szkoleń,
h) zakup przedmiotów w ramach umów leasingu, kredytowych, pożyczkowych, dzierżawę i przedmiotów w ramach umowy współwłasności,
i) opłaty związane z funkcjonowaniem firmy (np. abonament, ubezpieczenia, Internet, hosting, czynsz, itp.),
j) opłaty administracyjne, skarbowe i celne itp.,

Wniosek obowiązujący w Łodzi można pobrać tutaj: wiosek o dotacje PUP Łódź (w obrębie tego dokumentu znajdują się też elementy wymaganego biznes planu)

Szczegółowy poradnik dotyczący dotacji z PUP i przygotowania dokumentów, znajdziesz na tej stronie: http://planujbiznes.pl/dotacja-krok-po-kroku/

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.