Przykład biznes planu dla pizzeri

Biznes plan pizzerii. Dokument przygotowany przez naszą firmę w marcu 2013 roku na potrzeby PUP Kraków. Dokument zawiera takie elementy jak: opis motywów wnioskodawcy, analizę rynku, opis konkurencji oraz klienta docelowego, analizę SWOT, plan marketingowy, rachunek wyników etc. Objętość: 21 str. Niniejsze opracowanie doprowadziło do przyznania dotacji osobie bezrobotnej. Wzór biznes planu udostępniamy w formacie PDF. Poniżej znajdą Państwo fragment biznes planu, oraz pełny spis treści.

wniosek do PUPpizzeria

 

 

 

 

 

zamowienia-biznesplany24