Przygotowanie dokumentów pod dotacje PROW (LGD)

Oferujemy usługę obejmującą profesjonalne i kompleksowe przygotowanie wniosku o dotację, wraz z biznes planem i innymi wymaganymi załącznikami. Poniższa oferta obejmuje dotacje na założenie działalności gospodarczej, lub rozwój istniejącej – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez Lokalne Grupy Działania (LGD). Dokumenty są przygotowywane zgodnie z przepisami prawa i kryteriami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

W zależności od tego, czy chcą Państwo uzyskać dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej, czy refundację kosztów związanych z rozwojem firmy, koszt przygotowania dokumentacji przedstawia się następująco:

Podejmowanie działalności gospodarczej (dotacje do 100 000 zł)
a) Opcja pierwsza – płatność zaliczkowa w kwocie 800,00 zł brutto + 4% kwoty dotacji po otrzymaniu dofinansowania
b) Opcja druga – płatność jednorazowa 1 600,00 zł brutto (800 zaliczka i 800 zł przy złożeniu wniosku)

Rozwijanie działalności gospodarczej (refundacja do 300 000 zł)
a) Opcja pierwsza – płatność zaliczkowa w kwocie 1 600,00 zł brutto + prowizja 2% kwoty dotacji po otrzymaniu dofinansowania
b) Opcja druga – płatność jednorazowa 3 600,00 zł brutto (1000,00 zł zaliczka i 2 600,00 po złożeniu wniosku)

W ramach współpracy podpisujemy umowę w formie elektronicznej, lub na Państwa życzenie – w formie tradycyjnej. W podanych kwotach mieszczą się również wszystkie działania związane z przygotowaniem dokumentacji w trybie uzupełnień. Wspieramy więc Państwa aż do podpisania umowy. Termin realizacji ustalamy indywidualnie w zależności od ilości bieżących zamówień (typowy czas przygotowania dokumentów to ok. 14 dni).

Usługa może być rozszerzona o pomoc w trakcie realizacji projektu, aż po złożenie wniosku o płatność. W tym względzie wszystkie szczegóły ustalamy indywidualnie, w zależności od zakresu operacji i złożoności zestawienia rzeczowo – finansowego.

Przed realizacją zlecenia, przeprowadzamy szczegółową rozmowę na temat koncepcji biznesowej wnioskodawcy, oraz możliwości aplikowania o środki finansowe PROW w danym regionie. Realizacji zlecenia podejmujemy się, gdy mamy już pewność, iż nie ma żadnych istotnych przeciwwskazań.

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą, mogą Państwo złożyć wstępne zapytanie w oparciu o poniższy formularz:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Miejscowość zamieszkania

Numer telefonu

Rodzaj dotacji
Dotacja na otwarcie firmyDotacja na rozwój istniejącej firmy

Krótki opis przedsięwzięcia

Przepisz kod z obrazka
captcha