Typy działalności wykluczone z dotacji PUP

Generalną zasadą jest, iż dotacji nie można przeznaczyć na działalność sezonową, działalność związaną z rybołówstwem, oraz działalność zwianą z produkcją podstawowych produktów rolnych. Są to ograniczenia ustawowe.

Pozostałe ograniczenia wynikają wyłącznie z „widzimisię” urzędników danego PUP. Jak nieraz już wspominałem , każdy Urząd Pracy posiada indywidualny regulamin dotacji – dlatego nie sposób określić jednoznacznie wykluczonych profili działalności. To co będzie działalnością gospodarczą niedozwoloną w jednym urzędzie, w  innym zostanie zaakceptowane. Z tego względy tworząc poniższa tabelę wyszczególniam regulaminowe ograniczenia wedle % szans ich wystąpienia w regulaminie danego Urzędu Pracy.

Działalność transportowa 40 %
Działalność handlowa prowadzona w niestacjonarnych punktach sprzedaży (np. handel na targowiskach) 35%
Działalność związaną z akwizycją 30%
Działalność związana z handlem internetowym 20%
Działalność agentów ubezpieczeniowych 10%
Działalność związaną z hazardem 5%

Powyższa tabela obejmuje jedynie wykluczenia z tytułu profilu działalności. Większość Urzędów Pracy wprowadza również ograniczenia w zakresie samych wydatków z uzyskanego dofinansowania. Zostanie to jednak opisane w odrębnym artykule.

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.