Dotacje na rozwój firmy (powiat Konecki i Opoczyński)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy na rozwój działalności. Stosowne wnioski można składać w terminie: 18.IV.2017 – 11.V.2017 r.  W ramach pomocy można otrzymać 70% refundację kosztów związanych z rozwojem firmy. Maksymalna kwota wsparcia to 163 500,00 zł.

Program skierowany jest do przedsiębiorców z takich gmin jak: Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, oraz Bliżyn. Przedsiębiorca nie może pochodzić z miejscowości, która przekracza 20 tys. mieszkańców.

Pomoc finansowa udzielana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”. Podmiotem udzielającym wsparcia jest „LGD – U ŹRÓDEŁ”, zlokalziowane pod adresem: ul. Piotrkowska 30, Modliszewice, 26-200 Końskie.
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.