Program Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie” to rządowy program pożyczek dla absolwentów, wdrażany na zlecenie MPiPS. Skierowany jest on do poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, bezrobotnych, oraz studentów ostatniego roku studiów wyższych. Na realizację programu w roku 2014 przeznaczono ponad 21 mln zł. Obecnie pożyczki udzielane są w województwach: małopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim. Niebawem program powinien ruszyć w całej Polsce.

wsparcie w starcie W ramach programu wnioskodawca może otrzymać do 60 000,00 zł pożyczki na cele związane z uruchomieniem działalności gospodarczej, oraz 20 000,00 zł na ewentualne stworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Z pożyczki można pokryć zarówno koszty inwestycyjne, jak i obrotowe.

W ramach programu oferuje się bardzo atrakcyjne oprocentowanie. Wynosi ono jedynie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (obecnie wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 2,75% – co daje oprocentowanie pożyczki w wysokości 0,69% w skali roku). Przedsiębiorca na jej spłatę ma 7 lat (z możliwością uzyskania 12 miesięcznej karencji). Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny pożyczkobiorcy, oraz poręczenie dwóch osób fizycznych. Natomiast jeśli chodzi o koszty pożyczki to są to tylko spłacane odsetki, gdyż nie ma żadnych opłat i prowizji za jej udzielenie

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Programu Wsparcie w Starcie (stan na dzień 18.IV.2014) – możecie pobrać tutaj: regulamin programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.