Preferencyjne pożyczki dla nowych firm

Prócz bezzwrotnych dotacji które można pozyskać z Urzędu Pracy, oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – istnieją również Fundusze Pożyczkowe, w których można uzyskać środki finansowe na bardzo korzystnych warunkach (porównując do standardowych pożyczek i kredytów bankowych udzielanych na zasadach komercyjnych). Przykładem może być tu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy. (projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR).

mrfpFundusz ten oferuje przedsiębiorcom z terenu województwa mazowieckiego pożyczki w kwocie od 20 000,00 zł do 500 000,00 zł. Warunkiem uzyskania pożyczki jest posiadanie wkładu własnego w wysokości 5% wnioskowanych środków. Oprocentowanie waha się w przedziale: 6,4% – 8,9%. Ponadto istnieje możliwość 6 miesięcznej karencji w spłacie zobowiązań. Maksymalny okres spłaty to nawet 5 lat.

Pożyczki udzielane są mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą. O pożyczkę w Funduszu mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy:

– chcą rozpocząć lub rozwinąć działalność gospodarczą

– mają siedzibę lub prowadzą działalność na terenie województwa mazowieckiego

– nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej

– nie posiadają zaległości z tytułu należności publicznoprawnych (ZUS i Urząd Skarbowy)

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.