Pożyczki Wsparcie w Starcie (w pytania i odpowiedziach)

1. Czy pożyczkę może uzyskać student nie posiadający statusu osoby bezrobotnej?

Tak. Absolwenci, którzy uzyskali dyplom w ciągu ostatnich 4 lat, oraz studenci ostatniego roku – mogą uzyskać pożyczkę nie posiadając statusu osoby bezrobotnej. Wystarczy oświadczenie o niewykonywaniu pracy zarobkowej.

2. Czy o pożyczkę może wystąpić więcej osób planujących wspólne przedsięwzięcie?

Tak. O pożyczkę mogą ubiegać się również osoby zamierzające prowadzić wspólnie działalność gospodarczą. Każda z tych osób składa wniosek indywidualnie. Jeżeli zatem o pożyczkę wystąpią 2 osoby zakładające wspólnie firmę i każda z nich złoży wniosek o przyznanie pożyczki, to łączna kwota wsparcia dla tej działalności może wynieść 120 tys. zł.

3. Obecnie program obejmuje woj. małopolskie, mazowieckie i świętokrzyskie – czy wnioskodawcy z  innych województw również mogą wnioskować o pożyczkę?

Tak. Decydującym czynnikiem przy przyznaniu pożyczki nie jest miejsce zakończenia edukacji czy zamieszkania, ale miejsce prowadzenia przyszłej działalności gospodarczej.

4. Czy w przypadku prowadzenia w przeszłości działalności gospodarczej można ubiegać się o pożyczkę?

Tak, jeżeli od jej zlikwidowania (wykreślenie w CEIDG) upłynęło co najmniej 12 miesięcy.

5. Czy w sytuacji gdy ukończyłem studia i rozpocząłem naukę na pierwszym roku kolejnego kierunku studiów mogę starać się o pożyczkę Wsparcie w Starcie?

Tak, w tej sytuacji nie ma znaczenia fakt bycia studentem innego roku niż ostatni, by starać się o pożyczkę.

6. Jak długo będzie trwała ocena wniosku o pożyczkę?

Pośrednicy finansowi oceniają wniosek w terminie do dwóch tygodni, od momentu otrzymania wniosku.

7. Gdzie mogę znaleźć wniosek o pożyczkę i pozostałe dokumenty?

Dokumenty można pobrać z tej strony: http://wsparciewstarcie.bgk.pl/program/pozyczka-na-dzialalnosc/dokumenty-do-pobrania/

8. Kiedy będzie można wnioskować o pożyczkę w innych województwach?

Pierwszy etap Programu obejmuje województwa: małopolskie, mazowieckie i świętokrzyskie. Najprawdopodobniej od lipca 2014 roku program obejmie pozostałe województwa.

9. Czy w ramach oceny wniosku weryfikowany będzie pomysł i założenia biznesowe, czy tylko kryteria formalne?

Ocenie pośrednika podlega kompletny wniosek, którego elementem jest m.in. opis planowanego przedsięwzięcia oraz cel pożyczki. Student/absolwent w obrębie dokumentów będzie musiał przekonać iż pomysł jest możliwy do zrealizowania i zapewni wygenerowanie środków dających możliwość jego prowadzenia działalności, oraz spłaty pożyczki.

10. Czy można łączyć dotację z Funduszu Pracy z pożyczką w ramach programu Wsparcie w Starcie?

Niestety nie ma takiej możliwości. Osoba ubiegająca się o wsparcie będzie mogła otrzymać albo pożyczkę w ramach Programu albo dotację z Powiatowego Urzędu Pracy.

Wszystkich pragnących skorzystać z profesjonalnej pomocy w przygotowaniu dokumentów o pożyczkę preferencyjną, zapraszamy do zapoznania się z Naszą szczegółową ofertą: http://pierwszadotacja.net/wykonanie-wniosku-i-biznesplanu-pod-dotacje/ 

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.