Dotacja POKL 6.2 i amortyzacja środków trwałych

Jak należy traktować środki trwałe zakupione z dotacji unijnej (POKL 6.2) w zakresie ich amortyzacji i ewidencjonowania w przypadku podmiotu opodatkowanego na zasadach ogólnych? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie w sposób możliwie przejrzysty (choć z uwagi na obowiązujące przepisy kwestia jest dość skomplikowana).

amortyzacja POKLBiorąc pod uwagę art.23 ust.1 pkt. 45 ustawy o PIT – nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów (KPiR), wydatków zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie (a do takich zalicza się dotacja). Dotację należy więc rozliczyć, przez przeniesienie na pozostałe przychody w wartości stanowiącej równowartość amortyzacji.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, środki pieniężne z których zostało dokonane nabycie środków trwałych zalicza się do rozliczeń międzyokresowych (jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych). Zakwalifikowane do rozliczeń międzyokresowych kwoty stopniowo zwiększają pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł. Jeżeli zatem zakup środka trwałego został sfinansowany w 100% dotacją, to do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się wartość odpisów amortyzacyjnych z danego okresu, która odpowiada udziałowi otrzymanej dotacji w wartości początkowej tego środka trwałego.

Rozliczenie dotacji w czasie jest uzasadnione tym, że zgodnie z art. 22k ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie można dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Reasumując  – środki trwałe ewidencjonujemy, lecz jednocześnie równoważymy kosz amortyzacji, przychodem operacyjnym odpowiadającym ich wartości. Suma summarum skutek finansowy jest taki jakby do amortyzacji nie dochodziło.

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.