Plusy i minusy bycia przedsiębiorcą

Osoby, których kwalifikacje umożliwiają zarówno pracę etatową, jak i działalność na własny rachunek – rozważają często zamianę etatu na własną firmę. Zarówno prowadzenie firmy, jak i praca na etacie – mają swoje plusy i minusy. Poniżej dokonuję ich zwięzłego zestawienia. Mam nadzieję, iż okaże się ono pomocne dla tych wszystkich, którzy noszą się z podjęciem tego typu decyzji.

Plusy bycia przedsiębiorcą

Minusy bycia przedsiębiorcą

Możliwość uzyskania zarobków wielokrotnie przewyższających wynagrodzenia z pracy na etacie. Nieprzewidywalne efekty finansowe. Działalność gospodarcza może przynieść stratę, a przedsiębiorca zamiast z zyskiem zostać z długami.
Możliwość płacenia minimalnych składek na ubezpieczenie społeczne, bez względu na wielkość uzyskiwanych zarobków. Przez okres 2 pierwszych lat jest to kwota 431,18 zł, później 60% przeciętnego wynagrodzenia (1 042,46 zł). Jak wiadomo, na wysokość przyszłej emerytury wpływa zaledwie trzecia część tych składek. Takie same pieniądze, odpowiednio ulokowane, wypracują tę emeryturę w nieporównywalnie większej wysokości niż powierzone ZUS! Pracownik takiej alternatywy nie ma. Utrata płatnego urlopu. Jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników i samodzielnie wykonuje prace, wszelkie przerwy w wykonywanej działalności wiążą się z utratą wpływów dla tego okresu.
Możliwość opodatkowania dochodu na zasadach podatku liniowego (19%). Pozwala to uzyskać niższe obciążenia podatkowe niż osoby pracujące na etacie, w przypadku zarobków przekraczających I próg podatkowy. Nienormowany czas pracy. W przypadku etatu czas pracy reguluje kodeks pracy. Przedsiębiorca pracuje tyle – ile to jest konieczne. W okresie rozruchu działalności bywa, iż ten czas znacznie wykracza poza wszelkie standardy.
Szerokie możliwości w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskiwanych przychodów. Podwyższona odpowiedzialność powoduje obciążenie psychiczne. Przedsiębiorca odpowiada za efekty ekonomiczne, pracowników, majątek firmy, terminy etc.
Wolność!  

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.