Wyniki oceny wniosków w UP Warszawa

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronach UP m.st. Warszawa, podczas naboru wniosków o dotacje, przeprowadzonego w marcu 2015 r., zostało złożonych 630 wniosków, z czego jedynie 206 spełniło kryteria formalne i zostało dopuszczone do dalszej oceny merytorycznej. W jej wyniku,131 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, co skutkowało przyznaniem dotacji na uruchomienie firmy. Tym samym UP m.st. Warszawa plasuje się w pierwszej piątce miast, pod względem trudności w pozyskaniu tego typu środków. Statystycznie rzecz biorąc, szanse na uzyskanie dotacji nie przekraczają tu 21%, co oznacza, iż łatwiej zdać, cieszący się złą sławą – egzamin praktyczny na prawo jazdy (średnia zdawalność to obecnie 29%).

Uwagę zwraca w szczególności wysoki odsetek wniosków, odrzucanych ze względów formalnych (68%), co wskazuje na nadmierne skomplikowanie samego wniosku, oraz wytycznych w zakresie przygotowania dokumentów, nieraz przyjmujących formy kuriozalne, np. wymóg stosowania określonej czcionki, interlinii, oraz zgromadzenia szeregu kilkunastu załączników. Pełna dokumentacja liczy zazwyczaj od 40 do 50 stron, podczas gdy wniosek może zostać odrzucony z powodu jednego brakującego podpisu, lub braku wystarczająco trwałego spięcia poszczególnych stron, o czym rzecz jasna urzędnicy raczej nie poinformują w dniu przyjęcia dokumentu, z uwagi na brak czasu, chęci lub kompetencji.

biurokracja w PUP Podsumowując, trudno ulec wrażeniu, iż jedynym celem nadmiernej „papierologii” jest maksymalne ułatwienie pracy samego urzędnika, kosztem interesu osoby bezrobotnej. Szybkie wykluczenie danego wniosku ze względów formalnych, pozwala uniknąć czasochłonnej weryfikacji merytorycznej. Dzięki temu, urzędnicy nie muszą się przepracowywać, a petenci jak zwykle, muszą sobie radzić sami.

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.