Nambór wniosków o dotacje z UP Warszawa

Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dotacje, który odbędzie się w terminie: 12-16.IX.2016 r. Dotacje w kwocie 16 000,00 zł, przeznaczone są dla osób w wieku 18-29 lat.

Aby móc wnioskować o dofinansowanie trzeba posiadać I lub II profil pomocy, oraz indywidualny plan działania (ustalane są on podczas rejestracji, w trakcie wywiadu przeprowadzanego przez pracownika Urzędu pracy). Osoby chcące otrzymać dotacje nie mogą również uczyć się w trybie stacjonarnym. Dodatkowym warunkiem jest nieuczestniczenie w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających złożenie wniosku.

Osoby młode (w wieku do 24 roku życia) muszą otrzymać wsparcie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w Urzędzie. Oznacza to, iż został określony limit czasu, który w ich przypadku może minąć od momentu rejestracji w urzędzie a faktyczną oceną wniosku. Wynika z tego, iż osoby w wieku do 24 roku – życia mogą wnioskować o dotacje, o ile zarejestrowały się w UP Warszawa nie wcześniej jak 16.VI.2016 (3 miesiące poprzedzające nabór wniosków o dotacje + 1 miesiąc na ocenę wniosków).

dotacje w Warszawie

Jak zwykle, nabór wniosków ma charakter konkursowy, a więc na dotacje mogą liczyć te wnioski, które podczas oceny uzyskają największa liczbę punktów. radzimy dokładnie przeanalizować regulamin i zalecenia Urzędu pracy, gdyż połowa wniosków składanych w Warszawie odpada zazwyczaj z uwagi na niedopełnienie warunków formalnych.

Zgodnie z regulaminem UP Warszawa. dotacji nie udziela się na:

  • działalność sezonową
  • działalność rolniczą
  • handel akwizycyjny
  • handel na straganach/targowiskach (bez stacjonarnego punktu)
  • taxi / przewóz osób

Z dotacji nie można zakupić: pojazdów, kasy fiskalnej, szkoleń ani kosztów transportu rzeczy zakupionych z dotacji.

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje
Poradnik dotacyjny

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.