Nabór wniosków o dotacje w Warszawie

PUP GdyniaUrząd Pracy m.st. Warszawa, ogłosił nabór wniosków o dotacje dla osób bezrobotnych, chcących otworzyć własną działalność gospodarczą. Wnioski można składać w terminie: 12.VI.2017 r. – 19.VI.2017 r. Nabór skierowany jest do osób młodych, nie przekraczających 29 roku życia, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy i posiadających określony I lub II profil pomocy. Maksymalna kwota dotacji wynosi 16 000,00 zł. Dotacji nie można przeznaczyć na:

  • zakup pojazdów
  • zakup kasy fiskalnej
  • finansowanie szkoleń
  • koszty transportu

Z dotacji wyklucza się następujące rodzaje działalności:

  • działalność rolniczą
  • działalność sezonową
  • handel na straganach lub targowiskach bez stałego punktu sprzedaży
  • działalność taksówkarską
  • działalność, której siedziba lub główne miejsce wykonywania znajduje się poza obrębem miasta Warszawa

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.