Nabór wniosków o dotacje w Pruszkowie

Urząd Pracy w Pruszkowie ogłosił nabór wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Dokumenty można składać w terminie: 23.X.2017 – 3.XI.2017 r. Dotacje w kwocie 23 000,00 zł otrzymają 23 osoby.

Zgodnie z regulaminem PUP, osoby wnioskujące o dotacje, muszą posiadać wkład własny na poziomie 20% wnioskowanej kwoty, co przy dotacji w wysokości 23 000,00 zł daje wymóg wkładu własnego w wysokości: 4 600,00 zł. Niestety wyklucza to osoby najbardziej potrzebujące wsparcia, dla których taki wkład własny nie jest osiągalny.

Dotacje można przeznaczyć na:

  • zakup maszyn i urządzeń (z wykluczeniem samochodu, kasy fiskalnej)
  • zakup materiałów i towarów (do 15% wnioskowanej kwoty)
  • usługi i materiały reklamowe (do 10% wnioskowanej kwoty)

Dotacji nie można przeznaczyć na uruchomienie spółki, przejecie firmy od członka rodziny, pokrycie bieżących kosztów działalności (czynsz, wynagrodzenie itp.), działalność taksówkarską i sezonową.
Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.