Nabór wniosków o dotacje w Krakowie

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ogłosił  nabór wniosków o dotacje dla bezrobotnych na otwarcie własnej firmy. Wnioski i biznes plany można składać w terminie: 29.III.2017 – 12.IV.2017. W roku bieżącym zostanie przyznanych 80 dotacji w kwocie 21.000,00 zł. O dofinansowanie mogą się starać osoby w wieku powyżej 30 roku życia, które spełniają dodatkowo jedno z następujących kryteriów:
 

  • są osobami długotrwale pozostająca bez pracy,
  • posiadają niskie kwalifikacje (wykształcenie do średniego włącznie)
  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności
  • są osobami w wieku powyżej 50 lat

Grodzki Urząd Pracy wyklucza z dotowania:

  1. handel obwoźny / akwizycję
  2. działalność paramedyczną
  3. działalność transportową, w tym przewóz osób
  4. pośrednictwo finansowe
  5. uruchomienie działalności tożsamej z działalnością prowadzoną przez współmałżonka

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.