Nabór wniosków o dotacje w Katowicach

Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji dla bezrobotnych zainteresowanych uruchomieniem własnej firmy. Wnioski (pełniące w tym przypadku również funkcję biznes planu) można składać w dniach: 9-10 października 2017 r, w siedzibie PUP.

Podczas oceny wniosku, urzędnicy kierują się następującymi kryteriami:

 • poprawność formalna wniosku
 • szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia (opis oferowanego produktu/usług, planowany kierunek rozwoju firmy, analiza rynku, opis konkurencyjności, analiza SWOT, rachunek zysków i strat itp.)
 • kwalifikacje zawodowe Wnioskodawcy do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej
 • doświadczenie zawodowe Wnioskodawcy do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej
 • proponowana forma zabezpieczenia dotacji
 • przeznaczenie środków finansowych na wydatki związane bezpośrednio i jednoznacznie z rodzajem planowanej działalności gospodarczej

Dotacji nie można przeznaczyć na:

 • zakup środka transportu osobowego (dopuszcza się jednak zakup auta w przypadku miedzianości taksówkarskiej; w takim przypadku na zakup auta można przeznaczyć 50% wartości wnioskowanych środków)
 • zakup samochodu dostawczego w kwocie przekraczającej 30% wnioskowanej dotacji
 • zakup towaru, materiałów i surowców w wysokości wyższej niż 10% wartości dotacji
 • zakup kasy fiskalnej
 • zakup telefonu komórkowego, z wyłączeniem działalności gospodarczej, której
  charakter wymaga testowania oprogramowania na telefonie komórkowym
 •  zakup akcji, obligacji, udziałów w spółce
 • wydatki inwestycyjne związane z kosztami budowy
 • nabycie nieruchomości
 • opłaty administracyjne, skarbowe, składki ZUS, podatki, koncesje, licencje
 • wypłata wynagrodzeń
 • remont lokalu
 • wpłaty kaucji, opłat czynszowych oraz innych opłat dotyczących lokalu
 • koszty szkoleń.

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.