Nabór wniosków o dotacje w Cieszynie

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie ogłosił nabór wniosków o dotacje na uruchomienie własnej firmy. Stosowne dokumenty można składać od dnia 10.IV.2017 r. Maksymalna wysokość dofinansowania w 2017 r. wynosi 20 000,00 zł. Nabór zostanie zamknięty po wyczerpaniu środków jakimi dysponuje PUP.

Środki z dotacji można przeznaczyć na:

1) Zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, usług (bez ograniczeń kwotowych)
2) Zakup materiałów i towarów handlowych (maksymalnie 70% wnioskowanej kwoty)
3) Reklama (do 10% wnioskowanych środków)
4) Koszty niezbędnych szkoleń (do 5% wnioskowanych środków)
5) Koszty najmu lokalu pod działalność (do wysokości trzykrotnego miesięcznego czynszu)

Dotacji nie wolno przeznaczyć na:
1) Budowę, remonty oraz koszt zakupu nieruchomości,
2) Zakup kasy fiskalnej,
3) Koszty dostawy, opakowań, przesyłki,
4) Podatki, koncesje, ubezpieczenia, kaucje, wynagrodzenia pracowników, składki ZUS,
5) Opłaty za media (prąd, woda, gaz itp.)
6) Zakup samochodu, z wyłączeniem samochodów wykorzystywanych do transportu osób taksówkami oraz samochodów do nauki jazdy, oraz samochodów specjalistycznych,
7) Zakup dokonany od krewnych w linii prostej, rodzeństwa oraz powinowatych w linii prostej, współmałżonka, osób poręczających i ich współmałżonków, osób pozostających z Wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym,
13) Działalność związaną z ajencją i akwizycją,
14) Koszty tłumaczenia dokumentów na język polski

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.