Ministerstwo czasowo wstrzymuje dotacje dla bezrobotnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej czasowo wstrzymało przyznawanie i wypłaty dotacji na rozpoczęcie działalności. Takie zalecenie z dniem 5.VII.2017 zostało skierowane do dyrektorów Urzędów Pracy.

Wstrzymanie dotacji wynika z tego, że wycofano dwa rozporządzenia dotyczące bezrobotnych, a w życie nie weszły jeszcze nowe. Aktualnie projekty nowych rozporządzeń zostały przekazane do konsultacji międzyresortowych, z trzydniowym terminem na zgłoszenie ew. uwag. Gdy tylko rozporządzenia wejdą w życie, urzędy pracy odmrożą pomoc dla bezrobotnych. Ministerstwo powstrzymuje się jednak od jakichkolwiek deklaracji co do terminu, kiedy to nastąpi. Osobiście sądzę, iż realnym terminem jest połowa sierpnia.

wstrzymanie dotacji z PUP

W wyniku tej sytuacji, osoby które uzyskały pozytywną decyzję o przyznaniu dotacji przed 30.VI.2017, a termin podpisania umowy przypadał po 30.VI.2017 – nie otrzymają wsparcia, do czasu, aż wejdzie w życie nowe rozporządzenie. Niektórzy z nich podpisali już jednak umowy z właścicielami lokali – w których mają się znaleźć siedziby tych przedsiębiorstw i muszą płacić, czynsz, mimo iż formalnie firmy nie mogą uruchomić (zgodnie z zasadami nie można tego zrobić przed zawarciem umowy z PUP). Jeżeli nowe rozporządzenie wejdzie z większym opóźnieniem, cześć tych osób nie podoła tej sytuacji finansowo. Należy pamięć, iż są to osoby bezrobotne, które zwykle nie dysponują większymi oszczędnościami i płacenie czynszu bez zysków z działalności – wiąże się z koniecznością komercyjnej pożyczki. Tej jednak w wielu przypadkach nie otrzymają z uwagi na brak bieżących dochodów. Pozostają chwilówki… Szacujemy, iż problem ten dotknął grupy ok. 200-300 osób. Sytuację ułatwiło by jasne stanowisko Ministerstwa. Jeżeli został by wskazany termin – w którym nowe rozporządzenie wejdzie w życie, to bezrobotni mogli by skalkulować, czy utrzymanie niewykorzystanego lokalu jest w ich sytuacji możliwe. W chwili obecnej muszą niestety decydować w ciemno.

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.