Meble na wymiar, wzór biznesplanu

wniosek do PUP stolarzWniosek (wraz z biznes planem) przygotowany na potrzeby dofinansowania z PUP na otwarcie firmy. Profil działalności: studio kuchni (meble kuchenne na wymiar). Dokument został przygotowany na podstawie dokumentów złożonych do PUP w Czarnkowie początkiem 2019 r. Wniosek skutkował pozyskaniem dotacji. Objętość dokumentów: 20 str. Format: PDF. Poniżej znajduje się spis treści, oraz fragment biznes planu. Jako bonus – załączamy poradnik dotyczący pozyskiwania dofinansowania na otwarcie firmy.

Spis treści wniosku

Dane osobowe wnioskodawcy
1. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
2. Symbol podklasy rodzaju działalności określonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (nr PKD)
3. Adres
4. Informacja o ewentualnym prowadzeniu firmy w przeszłości
5. Planowana data uruchomienia firmy
6. Podjęte przedsięwzięcia organizacyjne i inwestycyjne poprzedzające złożenie wniosku
7. Charakterystyka planowanej działalności wraz z uzasadnieniem jej wyboru
8. Rozpoznanie rynku
• Konkurencja
• Dostawcy
• Odbiorcy oferowanych usług
9. Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania
10. Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania
11. Uzasadnienie planowanych zakupów
12. Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej wraz z uzasadnieniem
13. Proponowana forma zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

zamowienia-biznesplany24