Dotacje na firmę z GUP Kraków

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Wnioski, oraz załączniki 1-3 można składać w terminie do 24.IV.2019 r. Kwota dotacji jaką można uzyskać wynosi w GUP Kraków  22000 zł.

Aby ubiegać się o dotacje, należy dodatkowo spełniać jeden z poniższych warunków:

  • posiadać wykształcenie maksymalnie średnie (lub
  • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności
  • być w wieku powyżej 50 lat
  • być osobą poszukującą pracy od co najmniej 12 miesięcy

W ramach tego naboru GUP Kraków przewiduje udzielenie 118 tego typu dotacji. Zgodnie z regulaminem, dotacje można przeznaczyć na:

a) pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej – do wysokości 5% kwoty wnioskowanej,
b) zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń –  do 100% kwoty wnioskowanej,
c) zakup usług np. instalację oprogramowania, stworzenia strony internetowej do wysokości 10 % kwoty wnioskowanej,
d) zakup materiałów do produkcji lub/i towaru (nowego) do sprzedaży/w przypadku działalności handlowej/ – do wysokości 40% kwoty wnioskowanej,
e) zakup programów komputerowych lub zakup dostępu do ich użytkowania (zgodnie z profilem działalności gospodarczej) – 100% kwoty wnioskowanej,
f) pozyskanie lokalu użytkowego tzn. wynajem w wysokości do 3-krotnej miesięcznej stawki czynszu tj. opłaty z tytuły najmu – do wysokości 20% kwoty wnioskowanej,
g) adaptację lokalu użytkowego /remont, modernizacja/ – do wysokości 20% kwoty wnioskowanej,
h) zakup samochodu ciężarowego w części nie przekraczającej 50% kwoty wnioskowanej (taki wydatek jest akceptowany wyłącznie w sytuacji, w której wykorzystanie samochodu pozostaje w bezpośrednim związku z profilem zamierzonej działalności gospodarczej. Wiek zakupionego pojazdu nie może przekraczać 10 lat. Wnioskodawca musi posiadać prawo jazdy).
i) zakup telefonu komórkowego w wysokości do 1 500,00 zł,
j) materiałów reklamowych w wysokości do 20% kwoty wnioskowanej,
k) wydatki, które są adekwatne i racjonalne w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej

Zgodnie y regulaminem dofinansowania z GUP Kraków, środków finansowych nie mona przeznaczyć na:

a) podjęcie działalności gospodarczej, która nie może być objęta pomocą de minimis (sektor produkcji podstawowej produktów rolnych, rybołóstwa i akwakultury, transportu drogowego towarów, górnictwa),
b) zamierzoną działalność gospodarczą w innej formie niż jednoosobowa działalność gospodarcza,
c) nabycie akcji lub udziałów w spółkach,
d) opłaty administracyjno-skarbowe, podatki, koncesje, kaucje, ubezpieczenia,
e) finansowanie szkoleń,
f) bieżące koszty utrzymania lokalu (w tym: opłaty za media, telefon, internet, itp.),
g) wydatki inwestycyjne oraz koszty zakupu i budowę lokalu,
h) remont/adaptacja lokalu mieszkalnego,
i) wyposażenie lokalu mieszkalnego (w sprzęt lub urządzenia niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. meble, drobne AGD itp.)
j) zakup ziemi i nieruchomości,
k) zakupy w systemie kredytowym i leasingowym,
l) wypłaty wynagrodzeń i składek ZUS,
m) handel obwoźny, akwizycję, automaty do gier,
n) prowadzenie salonów gier hazardowych, lombardów, firm typu agencje towarzyskie oraz działalność paramedyczną,
o) działalność poza granicami kraju,
p) sektor transportu krajowego i międzynarodowego oraz przewóz osób,
q) pośrednictwo finansowe,
r) prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością gospodarczą współmałżonka (zgodnie z kodem PKD),
s) prowadzenie działalności gospodarczej w tym samym pomieszczeniu co inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą o tym samym rodzaju (zgodnie z kodem PKD),
t) przejęcie firmy,
u) działalność związaną z wynajmem nieruchomości,
v) zakup napojów alkoholowych i używek,
w) pokrycie kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy,
x) zakup samochodu osobowego,
y) bieżące koszty eksploatacji samochodu (AC, OC, paliwo itp.),
z) działalność sezonową

Zestaw wymaganych  dokumentów można pobrać tutaj:

Poradnik dotyczący pisania biznes planu można znaleźć tutaj: http://planujbiznes.pl 

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.